Tiêu chuẩn quốc gia 4318-2012 thiết kế hệ thống sưởi thông gió

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA


  TCVN 4318:2012

  HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG - SƯỞI, THÔNG GIÓ - BẢN VẼ THI CÔNG


  System of building design documents - Heating and ventilating - Working drawing​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-4318-2012-thiết-kế-hệ-thống-sưởi-thông-gió.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 4318:2012 thay thế TCVN 4318-1986.
  TCVN 4318:2012 được chuyển đổi từ TCVN 4318:1986 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b) Khoản 1 Điều 6 Nghị định 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
  TCVN 4318:2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn biên soạn, Bộ xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

  HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG - SƯỞI, THÔNG GIÓ - BẢN VẼ THI CÔNG


  System of building design documents - Heating and ventilating - Working drawing​
  1. Phạm vi áp dụng
  1.1. Tiêu chuẩn này quy định nội dung và cách trình bày bản vẽ thi công hệ thống thiết bị sưởi và thông gió trong công trìnhxây dựng.
  1.2. Khi lập bản vẽ thi công hệ thống thiết bị sưởi và thông gió cần tuân thủ các quy định khác có liên quan.
  2. Thành phần bản vẽ thi công, nguyên tắc chung về cách trình bày
  2.1. Thành phần chính của bản vẽ thi công bao gồm:
  • Số liệu chung (tờ tiêu đề);
  • Mặt bằng, mặt cắt hệ thống thiết bị sưởi và thông gió (trong đó bao gồm cả điều hòa không khí);
  • Sơ đồ hệ thống sưởi và thông gió;
  2.2. Thành phần bản vẽ thi công hệ thống sưởi, thông gió gồm những bản vẽ sau:
  • Trạm nhiệt đơn giản (trạm điều khiển hệ thống sưởi cấp nhiệt cho thiết bị thông gió) với đường kính ống dẫn chất tải nhiệt nhỏ hơn 150 mm;
  • Hệ thống máy xử lí nước cho các hệ thống cấp nước nóng;
  • Hệ thống cấp khí đốt.
  2.3. Bản vẽ hình dạng chung của những cấu kiện chưa điển hình, những thiết bị chưa tiêu chuẩn hóa và bản danh mục đặt hàng các thiết bị của hệ thống sưởi, thông gió được quy định cấu tạo dưới dạng hồ sơ đặt hàng phù hợp với phần chỉ dẫn chung cho bản vẽ xây dựng.
  2.4. Tỷ lệ thể hiện trên các bản vẽ được quy định trong Bảng 1.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.