Tiêu chuẩn quốc gia 4252-2012 lập thiết kế tổ chức xây dựng

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
  TCVN 4252:2012

  QUY TRÌNH LẬP THIẾT KẾ TỔ CHỨC XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG


  Procedures for formulation of the building organization design and the building works design​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-4252-2012-lập-thiết-kế-tổ-chức-xây-dựng.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 4252:2012 được soát xét từ TCVN 4252:1988 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và Điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
  TCVN 4252:2012 do Trường Đại học Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
  QUY TRÌNH LẬP THIẾT KẾ TỔ CHỨC XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG
  Procedures for formulation of the building organization design and the building works design​
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này quy định mục đích, nội dung, thành phần và hướng dẫn quy trình lập, trình và xét duyệt thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công xây dựng mới, cải tạo nâng cấp, mở rộng hoặc sửa chữa các công trình xây dựng.
  2. Thuật ngữ và định nghĩa
  Trong tiêu chuẩn này, các thuật ngữ được định nghĩa sau:
  2.1. Công trình xây dựng (construction entity)
  Một hình khối kiến trúc độc lập có công năng xác định, do con người làm ra luôn gắn liền với một vi trí (bất động) phục vụ mục đích đời sống, văn hóa xã hội, kinh doanh sản xuất, an ninh, quốc phòng.
  2.2. Công trường xây dựng (construction site)
  Khu vực mặt đất dùng để tiến hành xây dựng công trình. Trên công trường có nhiều công trình, mỗi một công trình riêng biệt là một hạng mục công trình.
  2.3. Hệ kết cấu công trình (Strutural systems)
  Bộ phận của công trình chịu tải trọng sử dụng và tự nhiên đảm bảo cho công trình bền vững ổn định.
  2.4. Cấu kiện xây dựng (Structural members)
  Phần tử cơ bản tạo nên hệ kết cấu công trình (Cọc, đài, dầm, cột, vách, sàn …).
  2.5. Nền công trình (Foundation)
  Phần mặt đất nhận toàn bộ tải trọng do công trình truyền lên. Nền có chức năng giữ cho công trình đứng vững tại vị trí xây dựng.
  2.6. Thân công trình (Supper structure)
  Phần chứa đựng và đảm bảo hoạt động của dây chuyền công năng công trình.
  2.7. Móng công trình (Foundation system)
  Hệ kết cấu đầy đủ có chức năng nhận toàn bộ tải trọng của công trình để truyền xuống nền công trình.
  2.8. Mái công trình (Roof)
  Phần công trình có chức năng che mưa, che nắng bảo vệ công trình.
  2.9. Phần hoàn thiện công trình (Finishing)
  Phần công trình có chức năng bảo vệ cho công trình, kết cấu khỏi các tác động của thời tiết và làm thẩm mỹ cho công trình.
  2.10. Thiết bị công nghệ công trình (Equipment)
  Những trang thiết bị không thuộc kiến trúc (điện, nước, máy móc, dụng cụ…) được lắp đặt vào công trình xây dựng, phục vụ cho sự hoạt động của dây chuyền công năng công trình.
  2.11. Trang trí (Decorating)
  Những phần nằm ngoài kiến trúc và công nghệ có chức năng làm tăng giá trị thẩm mỹ cho công trình gồm có: trang trí nội thất (phía trong công trình) và trang trí ngoại thất (phía ngoài công trình).
  2.12. Môi trường tự nhiên với công trình (Environment)
  Khoảng không gian xung quanh công trình chịu tác động của công trình và tác động tới công trình.
  2.13. Thiết kế cơ sở (Basic design)
  Thiết kế công trình trong giai đoạn lập dự án đầu tư là khung định hướng cho các giai đoạn thiết kế tiếp theo.
  2.14. Thiết kế kỹ thuật (Technical design)
  Thiết kế công trình trong giai đoạn thực hiện đầu tư khi thực hiện thiết kế theo ba giai đoạn. Thiết kế kỹ thuật có nhiệm vụ xác định các giải pháp, thông số kỹ thuật đảm bảo công trình vận hành tốt, bền và chi phí xây lắp hợp lý. Thiết kế kỹ thuật bao gồm đầy đủ nội dung công nghệ (công năng), kiến trúc, kết cấu và biện pháp thi công xây dựng công trình. Thiết kế kỹ thuật phải tuân thủ những tiêu chí của thiết kế cơ sở. Thiết kế kỹ thuật chỉ cụ thể hóa về mặt kỹ thuật các thiết kế cơ sở không là tài liệu thi công.
  Thiết kế kỹ thuật bao gồm thuyết minh tính toán, các bản vẽ thể hiện kết quả của thiết kế (bao gồm dây chuyền công năng, giải pháp kiến trúc, kết cấu, biện pháp kỹ thuật và nguyên lý tổ chức tiến hành xây dựng công trình) và dự toán thiết kế (giá xây dựng theo thiết kế).
  Phần biện pháp kỹ thuật cơ bản áp dụng và nguyên lý tổ chức tiến hành xây dựng tạo thành nội dung của thiết kế tổ chức xây dựng.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.