Tiêu chuẩn quốc gia 4196-2012 đất xây dựng xác định độ ẩm độ hút ẩm

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA


  TCVN 4196:2012

  ĐẤT XÂY DỰNG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH - ĐỘ ẨM VÀ ĐỘ HÚT ẨM TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM


  Soils - Laboratory methods for determination of moisture and hydroscopic water amount​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-4196-2012-đất-xây-dựng-xác-định-độ-ẩm-độ-hút-ẩm.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 4196:2012 được chuyển đổi từ TCVN 4196:1995 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
  TCVN 4196:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng- Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

  ĐẤT XÂY DỰNG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH - ĐỘ ẨM VÀ ĐỘ HÚT ẨM TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM


  Soils - Laboratory methods for determination of moisture and hydroscopic water amount​
  1 Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ ẩm và độ hút ẩm của đất loại sét và loại đất cát trong phòng thí nghiệm dùng cho xây dựng.
  2 Thuật ngữ và định nghĩa
  Trong tiêu chuẩn này có sử dụng các thuật ngữ, định nghĩa sau:
  2.1 Độ ẩm của đất (Moisture) (W)
  Lượng nước chứa trong đất, được tính bằng phần trăm so với khối lượng đất khô. Độ ẩm của đất phải được xác định ở trạng thái tự nhiên.
  2.2 Độ hút ẩm (Hydroscopic water) (Wh)
  Lượng nước chứa trong đất ở trạng thái khô gió (phơi khô trong không khí), được tính bằng phần trăm so với khối lượng đất khô.
  3 Quy định chung
  3.1 Độ ẩm và độ hút ẩm được xác định bằng sự tổn thất khối lượng của mẫu đất hoặc một phần của mẫu (của mẫu thử) bằng cách sấy khô đến khối lượng không đổi.
  Mẫu thử được sấy khô đến khối lượng không đổi - khi nhận được sự chênh lệch ít nhất giữa hai lần cân sau cùng (nhưng không được lớn hơn 0,02 g).
  Độ ẩm và độ hút ẩm được tính toán bằng số phần trăm khối lượng của mẫu đất sấy khô.
  3.2 Phép cân khối lượng các mẫu thí nghiệm được tiến hành với độ chính xác đến 0,01 g trên cân kỹ thuật.
  3.3 Việc làm khô mẫu đến khối lượng không đổi được tiến hành trong tủ sấy, ở nhiệt độ:
  • (105 ± 2) °C đối với đất loại sét và đất loại cát;
  • (80 ± 2) °C đối với đất có chứa thạch cao và đất có chứa lượng hữu cơ lớn hơn 5 % (so với khối lượng đất khô).
  CHÚ THÍCH:
  1. Lượng chứa hữu cơ được xác định theo lượng tổn thất (hao) khi nung ở nhiệt độ 600 °C.
  2. Thời gian sấy được kể từ khi nhiệt độ đạt đến mức quy định.
  3. Trong trường hợp đất có chứa chất hữu cơ, nhưng không có điều kiện xác định chính xác lượng chứa của nó thì nên xácđịnh độ ẩm và độ hút ẩm theo các bước như với đất có chứa lượng hữu cơ lớn hơn 5 %.
  3.4 Đối với mẫu đất cần tiến hành không ít hơn hai lần xác định song song độ ẩm hoặc độ hút ẩm; với than bùn, đất than bùn thì tiến hành ít nhất ba lần.
  4 Phương pháp thử
  4.1 Thiết bị, dụng cụ và vật liệu
  Để xác định độ ẩm và độ hút ẩm của đất, cần những thiết bị và dụng cụ sau đây:
  • Tủ sấy điều chỉnh được nhiệt độ đến 300 °C;
  • Cân kỹ thuật có độ chính xác đến 0,01 g;
  • Bình hút ẩm có Canxi clorua;
  • Cốc nhỏ bằng thuỷ tinh hoặc hộp nhôm có nắp, thể tích lớn hơn hay bằng 30 cm3;
  • Rây có đường kính lỗ 1 mm;
  • Cốc sứ và chày sứ có đầu bọc cao su;
  • Khay men để phơi đất;
  CHÚ THÍCH:
  1. Để việc tính toán được nhanh chóng và không nhầm lẫn, nên hiệu chỉnh trước các hộp nhôm sẽ dùng đựng mẫu.
  2. Lúc mở mẫu nên giữ lại ít đất trong hộp kín đề phòng khi phải làm thêm trong trường hợp sự chênh lệch giữa các lần xác định song song vượt quá trị số cho phép.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.