Tiêu chuẩn quốc gia 3991-2012 tiêu chuẩn phòng cháy

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA


  TCVN 3991:2012

  TIÊU CHUẨN PHÒNG CHÁY TRONG THIẾT KẾ XÂY DỰNG - THUẬT NGỮ - ĐỊNH NGHĨA


  Standard for fire protection in building design. Terminology - definitions​
  3991.jpg
  Lời nói đầu

  TCVN 3991 : 2012 thay thế TCVN 3991 : 1985.

  TCVN 3991 : 2012 do Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

  TIÊU CHUẨN PHÒNG CHÁY TRONG THIẾT KẾ XÂY DỰNG - THUẬT NGỮ - ĐỊNH NGHĨA


  Standard for fire protection in building design. Terminology - definitions​

  1. Phạm vi áp dụng

  Tiêu chuẩn này quy định các thuật ngữ và định nghĩa áp dụng trong hệ thống tiêu chuẩn phòng cháy trong thiết kế xây dựng.

  2. Thuật ngữ và định nghĩa

  2.1. Ngọn lửa

  Quá trình cháy được đặc trưng bằng sự tỏa nhiệt, khói và có ngọn lửa.

  2.2. Tính chịu lửa

  Khả năng của cấu kiện và kết cấu xây dựng giữ được khả năng chịu lửa cũng như khả năng chống lại sự hình thành các lỗ hổng và sự nung nóng đến nhiệt độ tới hạn và lan truyền ngọn lửa.

  2.3. Sự lan truyền ngọn lửa theo kết cấu

  Sự lan truyền cháy trên bề mặt và bên trong các cấu kiện và kết cấu xây dựng.

  2.4. Sự cháy

  Tác dụng qua lại giữa vật chất với ôxy kèm theo tỏa nhiệt hoặc khói, có xuất hiện ngọn lửa hoặc cháy âm ỉ.

  2.5. Sản phẩm cháy

  Vật chất được tạo nên do cháy.

  2.6. Sự phát sáng

  Sự cháy không có ngọn lửa nhưng có phát sáng.

  2.7. Cháy âm ỉ

  Sự cháy không phát sáng, nhận biết được do xuất hiện khói.

  2.8. Khói

  Thể nhìn thấy được trong không khí được tạo ra từ những phần tử rắn, lỏng hoặc khí khi cháy.

  2.9. Sự mồi lửa

  Sự gây cháy.

  2.10. Nguồn cháy

  Nhiệt năng dẫn đến sự bốc cháy.

  2.11. Sự đốt cháy

  Sự cháy có mục đích, kiểm soát được.

  2.12. Sự các bon hóa

  Sự tạo thành các bon do kết quả nhiệt phân hay cháy không hoàn toàn của chất hữu cơ.

  2.13. Sự bốc cháy

  Sự bắt đầu cháy do tác động của nguồn cháy.

  2.14. Sự tự bốc cháy

  Sự bắt đầu cháy không do tác động của nguồn cháy.

  2.15. Tính bốc cháy

  Khả năng cháy của vật chất dưới tác động của nguồn cháy.

  2.16. Nhiệt độ bốc cháy

  Nhiệt độ thấp nhất mà các vật liệu có thể bốc cháy do tác động của nguồn cháy.

  2.17. Nhiệt độ tự bốc cháy

  Nhiệt độ thấp nhất mà các vật liệu có thể bốc cháy mà không cần tác động của nguồn cháy.

  2.18. Ngọn lửa

  Sự cháy ở dạng khí có kèm theo phát sáng và nhiệt.

  2.19. Sự lan truyền ngọn lửa

  Sự lan truyền cháy ở dạng khí có kèm theo phát sáng và nhiệt.

  2.20. Sự bốc lửa

  Sự bốc cháy có ngọn lửa

  2.21. Sự tự bốc lửa

  Sự tự bốc cháy có ngọn lửa

  2.22. Đám cháy

  Sự cháy không kiểm soát được, phát triển theo thời gian và không gian.

  2.23. Nhiệt phân

  Sự phá hủy hóa học không thuận nghịch do kết quả tăng nhiệt độ, có hoặc không có ôxy hóa.

  2.24. Chế độ nhiệt tiêu chuẩn

  Sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian trong quá trình thử khi xác định các giới hạn chịu lửa của kết cấu.

  2.25. Giới hạn chịu lửa

  Thời gian (tính bằng giờ hoặc bằng phút) từ khi bắt đầu thử chịu lửa theo tiêu chuẩn các mẫu cho tới khi xuất hiện một trong các trạng thái giới hạn của kết cấu và cấu kiện.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.