dự án biên hòa universe complex
du an bien hoa universe complex

Tiêu chuẩn quốc gia 3153-1979 hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
  TCVN 3153:1979

  HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN AN TOÀN LAO ĐỘNG - CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN - THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA


  Occupational safety standard system - Basic concepts - Terms and definitions​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-3153-1979-hệ-thống-tiêu-chuẩn-an-toàn-lao-động.jpg
  Tiêu chuẩn này quy định các thuật ngữ và định nghĩa của những khái niệm cơ bản thuộc lĩnh vực an toàn lao động trong sản xuất.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết và viết bình luận để download nội dung.
 2. xaydungduclinh
  tiêu chuẩn an toàn lao động
  admin, nhauyen, kstuankiet2 người khác thích bài này.
 3. hoaiphuong0703
  an toàn lao động trong xây dựng
  admin, nhauyen, kstuankiet1 người khác thích bài này.
 4. hoangnhauyen
  hệ thống an toàn lao động trong xây dựng
  admin, nhauyenkstuankiet thích bài này.
 5. kstuankiet
  hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động
  adminnhauyen thích bài này.
 6. nhauyen
  tiêu chuẩn quốc gia về an toàn lao động
  admin thích bài này.
 7. PhamTuyen.tvgs
  Tiêu chuẩn quốc gia an toàn lao động
  admin thích bài này.