Tiêu chuẩn quốc gia 3106-1993 bê tông nặng phương pháp thử độ sụt

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
  TCVN 3106 - 1993

  HỖN HỢP BÊ TÔNG NẶNG - PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐỘ SỤT


  Fresh heavyweight concrete - Method for slump test​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-3106-1993-bê-tông-nặng-phương-pháp-thử-độ-sụt.jpg
  Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử độ sụt của hỗn hợp bê tông nặng có tính dẻo và đủ độ dính kết. Tiêu chuẩn khôngáp dụng cho các loại hỗn hợp bê tông khô hoặc rời rạc.
  1. THIẾT BỊ THỬ
  Côn thử độ sụt với các thông số quy định trong bảng và hình vẽ. Thanh thép tròn trơn đường kính 16mm, dài 600mm hai đầumúp tròn. Phễu đổ hỗn hợp; Thước lá kim loại dài 30 cm, chính xác tới 0,5 cm.
  1.1. Côn thử độ sụt là một khuôn hình nón cụt được uốn, hàn hoặc tán từ thép tôn dày tối thiểu 1,5 mm. Mặt trong của côn phải nhẵn, không có các vết nhô của đường hàn hoặc đinh tán.
  2. LẤY MẪU
  Lấy mẫu hỗn hợp bê tông để thử theo TCVN 3105 - 1993.
  Thể tích hỗn hợp cần lấy: Khoảng 8 lít khi hỗn hợp bê tông có cỡ hạt lớn nhất của cốt liệu tới 40mm; khoảng 24 lít khi hỗn hợp bê tông có cỡ hạt lớn nhất của cốt liệu bằng 70 hoặc 100 mm.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.