Tiêu chuẩn quốc gia 2682-2009 xi măng pooc lăng yêu cầu kỹ thuật

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA


  TCVN 2682 : 2009

  XI MĂNG POÓC LĂNG - YÊU CẦU KỸ THUẬT


  Portland cements - Specifications​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-2682-2009-xi-măng-pooc-lăng-yêu-cầu-kỹ-thuật.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 2682 : 2009 thay thế cho TCVN 2682 : 1999.
  TCVN 2682 : 2009 do Viện Vật liệu Xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

  XI MĂNG POÓC LĂNG - YÊU CẦU KỸ THUẬT


  Portland cements - Specifications​
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho xi măng poóc lăng thông dụng.
  2. Tài liệu viện dẫn
  Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết khi áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả bản sửa đổi (nếu có).
  3. Quy định chung
  3.1. Xi măng poóc lăng là chất kết dính thủy, được chế tạo bằng cách nghiền mịn clanhke xi măng poóc lăng với một lượng thạch cao cần thiết. Trong quá trình nghiền có thể sử dụng phụ gia công nghệ (3.4) nhưng không quá 1 % so với khối lượng clanhke.
  3.2. Clanhle xi măng poóc lăng được định nghĩa theo TCVN 5438 : 2007.
  3.3. Thạch cao là vật liệu đá thiên nhiên hoặc nhân tạo có chứa khoáng CaSO4.2H2O, được sử dụng làm phụ gia điều chỉnh thời gian đông kết của xi măng. Thạch cao dùng để sản xuất xi măng có chất lượng theo TCXD 168 : 1989.
  3.4. Phụ gia công nghệ gồm các chất cải thiện quá trình nghiền, vận chuyển, đóng bao và/hoặc bảo quản xi măng nhưng không làm ảnh hưởng xấu tới tính chất của xi măng, vữa và bê tông.
  * Các tiêu chuẩn TCXD và TCN sẽ được chuyển đổi thành TCVN hoặc QCVN.
  3.5. Xi măng poóc lăng gồm các mác PC30, PC40 và PC50, trong đó:
  • PC là ký hiệu quy ước cho xi măng poóc lăng;
  • Các trị số 30, 40, 50 là cường độ nén tối thiểu của mẫu vữa chuẩn sau 28 ngày đóng rắn, tính bằng MPa, xác định theo TCVN 6016 : 1995 (ISO 679 : 1989).
  4. Yêu cầu kỹ thuật
  Các chỉ tiêu chất lượng của xi măng poóc lăng được quy định trong Bảng 1.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.