Tiêu chuẩn ngành 52 tcn-ctyt 40-2005 khoa chẩn đoán hình ảnh

 1. TIÊU CHUẨN NGÀNH Y TẾ


  52TCN - CTYT 40: 2005

  TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH BỆNH VIỆN ĐA KHOA


  (52 TCN – CTYT 40: 2005 ban hành theo Quyết định số 32/2005/QĐ-BYT ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế.)

  TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ - KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

  40.jpg
  1. PHẠM VI ÁP DỤNG

  1.1. Tiêu chuẩn được áp dụng để lập dự án đối tượng xây dựng công trình, thiết kế xây dựng công trình, thiết kế xây dựng cải tạo khoa Chẩn đoán hình ảnh (Khoa CĐHA) bệnh viện đa khoa khu vực, bệnh viện đa khoa tỉnh và Trung ương.

  1.2. Có thể vận dụng khi xây dựng khoa Chẩn đoán hình ảnh của các bệnh viện của các Bộ, ngành, bệnh viện ngoài công lập có quy mô số giường tương đương.

  1.3. Đối với các bệnh viện chuyên ngành và các bệnh viện có nhiệm vụ đào tạo căn cứ yêu cầu thực tế để điều chỉnh.

  2. TIÊU CHUẨN TRÍCH DẪN

  2.1. Bệnh viện đa khoa - Yêu cầu thiết kế TCVN - 4470 : 1995.

  2.2. Tiêu chuẩn An toàn bức xạ ion hóa tại các cơ sở y tế TCVN - 6561 : 1999.

  2.3. Phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình công cộng - Yêu cầu thiết TCVN - 2622 : 1995

  2.4. Tiêu chuẩn Chiếu sáng tự nhiên trong công trình dân dụng - Tiêu chuẩn thiết kế TCXD - 29 : 1991.

  2.5. Chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng TCXD - 16 : 1986.

  2.6. Danh mục trang thiết bị y tế bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh ban hành kèm theo Quyết định 437/QĐ-BYT ngày 2/02/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

  2.7. Quy chế bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

  3. QUY ĐỊNH CHUNG

  3.1. Khoa Chẩn đoán hình ảnh thực hiện các kỹ thuật tạo ảnh y học để châq3n đoán và theo dõi kết quả điều trị bằng các thiết bị sau:
  • Máy X - quang các loại (máy X - quang thường quy và X - quang can thiệp…)
  • Máy chụp mạch, chụp vú và đo loãng xương.
  • Máy siêu âm chẩn đoán.
  • Máy cắt lớp vi tính (CT-Scannner)
  • Máy cộng hưởng từ MRI.
  3.2. Khoa Chẩn đoán hình ảnh gồm các không gian để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ:
  • Thực hiện các kỹ thuật chẩn đoán bằng hình ảnh trên cơ thể người bệnh bằng các máy X - quang, cắt lớp vi tính, siêu âm và chụp cộng hưởng từ theo yêu cầu của các khoa lâm sàng, khoa khám bệnh.
  • Tập hợp, lưu trữ các kết quả chẩn đoán (hình ảnh, phim) và gửi cho các khoa lâm sàng, phòng khám, theo yêu cầu.
  • Bảo đảm an toàn và kiểm soát bức xạ ion hóa cho người bệnh, nhân viên.
  • Tổ chức nghiên cứu khoa học.
  • Phải có khu vực đào tạo chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh cho tuyến dưới.
  3.3. Khoa Chẩn đoán hình ảnh được tổ chức theo quy mô khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Số lượng phòng chụp, chiếu được quy định trong Bảng 1.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.