Tiêu chuẩn ngành 52 tcn-ctyt 39-2005 thiết kế khoa cấp cứu

 1. TIÊU CHUẨN NGÀNH


  52 TCN – CTYT 39: 2005

  TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ KHOA CẤP CỨU, KHOA ĐIỀU TRỊ TÍCH CỰC VÀ CHỐNG ĐỘC

  Tiêu-chuẩn-ngành-52-tcn-ctyt-39-2005-thiết-kế-khoa-cấp-cứu.jpg
  1. PHẠM VI ÁP DỤNG
  1.1. Tiêu chuẩn được áp dụng để lập, thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình, thiết kế xây dựng công trình, thiết kế xây dựng cải tạo khoa Cấp cứu, khoa Điều trị tích cực và chống độc tại bệnh viện đa khoa khu vực, bệnh viện đa khoa tỉnh và Trung ương trong phạm vi cả nước.
  1.2. Có thể vận dụng khi xây dựng khoa Cấp cứu, khoa Điều trị tích cực và chống độc tại Bệnh viện của các Bộ, ngành, bệnh viện tuyến huyện và bệnh viện ngoài công lập được điều chỉnh theo từng quy mô cụ thể.
  2. TIÊU CHUẨN TRÍCH DẪN
  • Bệnh viện đa khoa - Yêu cầu thiết kế TCVN - 4470: 1995.
  • Phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình công cộng - Yêu cầu thiết kế TCVN - 2622: 1995.
  • Chiếu sáng tự nhiên trong công trình dân dụng - Tiêu chuẩn thiết kế TCXD - 29: 1991.
  • Chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng TCXD - 16: 1986.
  • Danh mục trang thiết bị y tế bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh ban hành kèm theo Quyết định 437/QĐ-BYT ngày 20/02/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
  • Quy chế bệnh viện ban hành kèm theo quyết định 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
  3. QUY ĐỊNH CHUNG
  3.1. Công tác Cấp cứu – Hồi sức bao gồm 2 khoa riêng biệt để thực hiện công tác Cấp cứu, cứu thương (Khoa cấp cứu); Duy trì, phục hồi và điều trị các trạng thái cấp tính (Khoa Điều trị tích cực và chống độc). Sau đây viết tắt là Khoa CC, khoa ĐTTC.
  3.1.1. Khoa Cấp cứu (cấp cứu, cứu thương): Mở cửa 24/24 giờ có nhiệm vụ tiếp đón phân loại bệnh nhân nặng/nhẹ, làm các xét nghiệm theo định hướng chẩn đoán. Cấp cứu – ổn định các chức năng sống trước khi vận chuyển bệnh nhân đến các chuyên khoa hoặc bệnh viện tuyến trên trong vòng 24 đến 48 giờ đầu.
  Khoa Cấp cứu gồm các bộ phận:
  • Bộ phận kỹ thuật: Đón nhận phân loại, không gian cấp cứu (băng bó sơ cứu), khu vực chẩn đoán (xét nghiệm nhanh, X Quang di động), không gian làm thủ thuật can thiệp.
  • Bộ phận phụ trợ: Dụng cụ - thuốc, rửa tiệt trùng, kho (sạch, bẩn), hành chính, giao ban, đào tạo, trực, nhân viên, vệ sinh/ tắm/ thay đồ, trưởng khoa.
  3.1.2. Khoa Điều trị tích cực và chống độc: Có nhiệm vụ điều trị, chăm sóc tích cực và chống độc, hỗ trợ các chức năng sống bị suy yếu của các bệnh nhân thuộc nhiều chuyên khoa khác nhau bằng các thiết bị chuyên dụng hiện đại.
  Khoa Điều trị tích cực và chống độc gồm các bộ phận:
  • Bộ phận kỹ thuật: không gian điều trị tích cực, chống độc và trực theo dõi, không gian làm thủ thuật can thiệp, phòng chăm sóc đặc biệt.
  • Bộ phận phụ trợ: sảnh đón, phòng rửa khử độc và rửa dạ dày, phòng dụng cụ thuốc, rửa tiệt trùng, kho sạch, kho bẩn, khu vực đợi của người nhà bệnh nhân, hành chính giao ban đào tạo, trực, nhân viên, vệ sinh/ tắm/ thay đồ, trưởng khoa.
  3.2. Khoa cấp cứu phải có sảnh đủ rộng phòng khi cấp cứu thảm họa, đặc biệt phải có dàn tắm tập thể khi có thảm họa hóa chất.
  3.3. Phải có khu vực nghiên cứu khoa học, đào tạo chuyên môn về cấp cứu, điều trị tích cực và chống độc cho tuyến dưới.
  3.4. Tỷ lệ số giường của Khoa Cấp cứu và Khoa điều trị tích cực và chống độc chiếm tỷ lệ từ 5% đến 8% tổng số giường của một bệnh viện đa khoa. Trong đó số giường của Khoa CC 40%, số giường Khoa ĐTTC 60%.
  3.5. Khoa CC, khoa ĐTTC bệnh viện đa khoa được tổ chức theo các quy mô số giường lưu:
  • Quy mô 1: Bệnh viện đa khoa quy mô: từ 250 đến 350 giường lưu.
  • Quy mô 2: Bệnh viện đa khoa quy mô: từ 400 đến 500 giường lưu.
  • Quy mô 3: Bệnh viện đa khoa quy mô: trên 550 giường lưu.
  3.6. Khoa CC, khoa ĐTTC được quy định thiết kế đạt tiêu chuẩn bền vững theo cấp độ của cơ sở y tế, phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 4470: 1995.
  3.7. Khoa CC, khoa ĐTTC phải đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường, yêu cầu vô khuẩn.
  3.8. Tại tuyến Huyện, Quận Khoa CC, khoa ĐTTC được tổ chức thành khoa Cấp cứu – Hồi sức, gồm bộ phận cấp cứu và bộ phận hồi sức (điều trị tích cực và chống độc).
  3.9. Tại các bệnh viện Trung ương có vai trò đầu ngành, được tổ chức thành hai khoa riêng biệt: khoa cấp cứu, khoa điều trị tích cực và chống độc.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.