Tiêu chuẩn ngành 52 tcn-ctyt 37-2005 thiết kế các khoa xét nghiệm

 1. TIÊU CHUẨN NGÀNH Y TẾ


  52TCN - CTYT 37 : 2005

  TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ CÁC KHOA XÉT NGHIỆM - BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHOA VI SINH, KHOA HÓA SINH, KHOA HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU VÀ KHOA GIẢI PHẪU BỆNH


  HÀ NỘI - 2005​
  Tiêu-chuẩn-ngành-52-tcn-ctyt-37-2005-thiết-kế-các-khoa-xét-nghiệm.jpg
  52 TCN-CTYT 37 : 2005 ban hành theo Quyết định số 35/2005/QĐ-BYT ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
  TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ - CÁC KHOA XÉT NGHIỆM

  KHOA VI SINH, KHOA HÓA SINH, KHOA HUYẾT HỌC TRUYỀN MÁU, LABO GIẢI PHẪU BỆNH

  1. PHẠM VI ÁP DỤNG
  • Tiêu chuẩn được áp dụng để lập, thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình, thiết kế xây dựng công trình, thiết kế xây dựng cải tạo các khoa Xét nghiệm (khoa Vi sinh, khoa Hóa sinh, khoa Huyết học và truyền máu và Labo Giải phẫu bệnh) tại bệnh viện đa khoa khu vực, bệnh viện đa khoa tỉnh và Trung ương.
  • Có thể vận dụng khi xây dựng khoa Xét nghiệm tại bệnh viện đa khoa của các Bộ, ngành, bệnh viện tuyến huyện và bệnh viện ngoài công lập được điều chỉnh theo từng quy mô cụ thể.
  2. TIÊU CHUẨN TRÍCH DẪN
  • Bệnh viện đa khoa - Yêu cầu thiết kế TCVN - 4470 : 1995.
  • Phòng cháy và chữa cháy công trình công cộng - Yêu cầu thiết kế TCVN - 2622 : 1995.
  • Chiếu sáng tự nhiên trong công trình dân dụng - Tiêu chuẩn thiết kế TCXD - 29 : 1991.
  • Chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng TCXD - 16 : 1986.
  • Danh mục trang thiết bị y tế bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 437/QĐ-BYT ngày 20/02/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
  • Quy chế bệnh viện ban hành kèm theo Quyết định 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
  • Quy chế quản lý chất thải y tế ban hành kèm theo Quyết định số 2575/1999/QĐ-BYT ngày 27/8/1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
  3. QUY ĐỊNH CHUNG
  3.1. Các khoa Xét nghiệm là nơi tiến hành các kỹ thuật đặc biệt bằng các phương pháp hóa sinh, vi sinh, ký sinh trùng, huyết học, kỹ thuật giải phẫu bệnh; để chẩn đoán khám chữa bệnh và nghiên cứu khoa học.
  3.2. Hạ tầng cơ sở phải đảm bảo an toàn cho bác sỹ, kỹ thuật viên và môi trường xung quanh.
  3.3. Việc quản lý thiết bị theo đúng quy chế quản lý và sử dụng vật tư thiết bị y tế.
  3.4. Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và bảo đảm hoạt động chuyên môn, các khoa Xét nghiệm gồm những bộ phận:
  3.4.1. Các không gian xét nghiệm (Labo) theo đặc thù của từng khoa;
  • Labo vi sinh.
  • Labo hóa sinh.
  • Labo huyết học và truyền máu.
  • Labo giải phẫu bệnh.
  3.4.2. Bộ phận kỹ thuật: Nhận bệnh phẩm, trả kết quả, pha thuốc thử, chuẩn bị môi trường, hấp/rửa dụng cụ, cung cấp nước cất và nước khử ion, xử lý bệnh phẩm, kho (kho lạnh và vật tư tiêu hao).
  3.4.3. Bộ phận nhà đại thể được bố trí tách biệt với các khoa xét nghiệm, phù hợp với quy hoạch chung của bệnh viện.
  3.4.4. Bộ phận quản lý: hành chính, trực, nhân viên, tắm/thay đồ, trưởng các khoa xét nghiệm.
  3.5. Phải có khu vực nghiên cứu khoa học, thực hành chuyên môn về xét nghiệm cho tuyến dưới.
  3.6. Quy mô các khoa xét nghiệm được tổ chức theo quy mô của bệnh viện:
  • Quy mô 1: Bệnh viện đa khoa có quy mô: từ 250 đến 350 giường.
  • Quy mô 2: Bệnh viện đa khoa có quy mô: từ 400 đến 500 giường.
  • Quy mô 3: Bệnh viện đa khoa có quy mô: trên 550 giường.
  3.7. Tuỳ theo quy mô của bệnh viện mà tích hợp các không gian của khu vực kỹ thuật và khu vực quản lý của các khoa Xét nghiệm, cần tính đến khả năng mở rộng phát triển.
  3.8. Các khoa Xét nghiệm được quy định thiết kế đạt tiêu chuẩn bền vững theo cấp của cơ sở y tế, phù hợp với tiêu chuẩn TCVN - 4470 : 1995.
  3.9. Các khoa Xét nghiệm phải đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường, yêu cầu chống lây/nhiễm cao nhất trong bệnh viện.
  4. YÊU CẦU VỀ DÂY CHUYỀN HOẠT ĐỘNG

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.