Tiêu chuẩn ngành 22tcn251-1998 xác định mô đun đàn hồi áo đường mềm

 1. kstuankiet
  quy trình thử nghiệm xác định mô đun đàn hồi
 2. nhauyen
  mô đun đàn hồi chung của áo đường mềm
 3. xaydungduclinh
  tiêu chuẩn mô đun đàn hồi chung của áo đường mềm
  admin, hoangnhauyenhoaiphuong0703 thích bài này.
 4. hoaiphuong0703
  cần đo võng Benkelman
  adminhoangnhauyen thích bài này.
 5. hoangnhauyen
  quy trình thử nghiệm xác định mô đun đàn hồi chung của áo đường mềm bằng cần đo võng Benkelman
  admin thích bài này.