Tiêu chuẩn ngành 22tcn 62-1984 quy trình thí nghiệm bê tông nhựa

 1. TIÊU CHUẨN NGÀNH
  22TCN 62:1984

  QUY TRÌNH THÍ NGHIỆM


  BÊ TÔNG NHỰA​
  Tiêu-chuẩn-ngành-22tcn-62-1984-quy-trình-thí-nghiệm-bê-tông-nhựa.jpg
  (Ban hành theo quyết định số 2916/KHKT ngày 21-12-1984)​
  I- QUY ĐỊNH CHUNG
  1.1. Quy trình này quy định một số phương pháp thí nghiệm cần thiết và các chỉ tiêu cơ lý của bê tông nhựa để xác định thành phần phối hợp hợp lý và chất lượng đạt được trong quá trình chế tạo vật liệu theo các yêu cầu kỹ thuật của công trình cũng như để đánh giá trình trạng chất lượng hiện có của vật liệu bê tông nhựa đã sử dụng ở mặt đường hay sân bay cụ thể là:
  1) Khối lượng thể tích của hỗn hợp bê tông nhựa
  2) Khối lượng thể tích và khối lượng riêng của các phối liệu trong hỗn hợp bêtông nhựa.
  3) Khối lượng riêng (tỷ trọng) của bê tông nhựa
  4) Độ rỗng cốt liệu và độ rỗng dư của hỗn hợp bê tông nhựa.
  5) Độ bão hòa nước của bê tông nhựa.
  6) Hệ số trương nở của bê tông nhựa sau khi bão hòa nước.
  7) Cường độ chịu nén tới hạn của bê tông nhựa.
  8) Hệ số ổn định nước của bê tông nhựa
  9) Độ bền chịu nước sau khi bão hòa nước lâu.
  10) Độ bền, độ dẻo của bê tông nhựa theo phương pháp Mác san
  11) Hàm lượng bị tum trong hỗn hợp bê tông nhựa theo phương pháp chiết.
  12) Thành phần hạt cốt liệu của hỗn hợp bê tông nhựa sau khi chiết.
  13) Hàm lượng bitum và các thành phần hạt trong hỗn hợp bê tông nhựa theo phương pháp nhanh.
  Khi cần xác định khả năng dính bám của bitum trên bề mặt cốt liệu thì thí nghiệm theo quy định trong quy trình thí nghiệm vật liệu nhựa đường và khi cần xác định hệ số ép chế của bêtông át phan thì tiến hành theo quy trình thí nghiệm ép chế.
  Các hạng mục thí nghiệm này cũng áp dụng để xác định một số chỉ tiêu cơ lý của hỗn hợp đá nhựa (loại hỗn hợp thiếu thành phần bột khoáng) được dùng làm các lớp chịu lực của mặt đường.
  Quy trình này không đề cập đến các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thí nghiệm đối với từng loại vật liệu thành phần của bê tông nhựa (bitum, đá, cát, bột khoáng). Các vấn đề này đã được trình bày trong quy trình thí nghiệm vật liệu nhựa đường, quy trình thí nghiệm bột khoáng chất dùng trong bê tông nhựa đường do Bộ Giao thông vận tải ban hành và trong các tiêu chuẩn, quy trình hiện hành khác của Nhà nước.
  1.2. Khi cần chuẩn bị và trộn bê tông nhựa tại phòng thí nghiệm để xác lập thành phần cấu tạo hợp lý của vật liệu trước khi đưa vào sản xuất, phải tiến hành như sau:
  Trước hết, sấy thật khô đá, bột khoáng và khử hết nước còn lẫn trong bitum rồi cân từng thành phần theo đúng liều lượng đã định. Đựng các cốt liệu vào một cái chậu hay khay men và đựng bitum vào một cái bát riêng rồi sấy hay đốt nóng từng loại đến nhiệt độ quy định ở bảng 1.
  Dùng bay trộn tất cả các cốt liệu với bi tum. Sau đó đổ hỗn hợp vào máy trộn và trộn cho đến khi hỗn hợp thật đồng đều, thời gian cần thiết để trộn trong máy được xác định qua thực tế thí nghiệm thông thường khoảng từ 3 đến 6 phút. Đối với mỗi loại hỗn hợp cần giữ cho thời gian trộn không thay đổi để tiện so sánh đối chiếu kết quả thí nghiệm sau này. Quá trình trộn hỗn hợp kết thúc khi tất cả các loại hạt cốt liệu đều được bao đều bằng một lớp bi tum và không còn hiện tượng bi tum vón cục.
  Trong trường hợp không có máy thì tiếp tục trộn bằng tay cho đến khi hỗn hợp đạt được yêu cầu đông nhất như trên.
  Nếu cho bột khoáng chất hoạt tính và hỗn hợp bê tông nhựa ở dạng nguội (xem bảng 1) thì phải đốt nóng đá và cát đến nhiệt độ cao hơn trị số quy định ở bảng 1 từ 20 đến 40oC.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.