Tiêu chuẩn ngành 22tcn 259-2000 khoan thăm dò địa chất công trình

 1. TIÊU CHUẨN NGÀNH
  22 TCN 259-2000

  QUY TRÌNH KHOAN THĂM DÒ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 1332/2000/QĐ-BGTVT ngày 25/5/2000 của Bộ GTVT) (Thay thế 22 TCN 82-85)
  Tiêu-chuẩn-ngành-22tcn-259-2000-khoan-thăm-dò-địa-chất-công-trình.jpg
  Phần 1.
  CÁC ĐIỀU QUY ĐỊNH
  1. QUY ĐỊNH CHUNG
  1.1. Mọi công tác khoan, thăm dò địa chất công trình (ĐCCT) phục vụ cho việc thiết kế và thi công các công trình giao thông vận tải đều phải tuân theo quy trình này.
  Ghi chú:
  • Khi dùng các phương pháp khoan đặc biệt hoặc khoan phục vụ các mục đích khác (như địa chất thủy văn, khoan nổ mìn, khoan thăm dò móng công trình cũ, khoan thi công cọc khoan nhồi v.v…) có thể vận dụng quy trình này nhưng phải có những bổ sung cần thiết về kỹ thuật và biện pháp thực hiện.
  • Quy trình này không thay thế các bản hướng dẫn hay các bản quy định về cách sử dụng từng loại thiết bị khoan. Đơn vị chủ quản khoan thăm dò cần thu thập và nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến thiết bị đơn vị mình sử dụng (Bản giới thiệu, bản hướng dẫn, quy trình vận hành, lý lịch máy v.v…) để nắm vững tính năng, cấu tạo, phương pháp bảo quản và vận hành.
  • Đơn vị khoan thăm dò ĐCCT phải chấp hành các điều lệ, các quy định về kỹ thuật an toàn lao động và bảo hộ lao động có liên quan.
  1.2. Công tác khoan thăm dò ĐCCT cho một công trình bao gồm các bước chính sau đây:
  1. Tiếp nhận nhiệm vụ, lập đề cương khoan và lập kế hoạch triển khai công tác khoan;
  2. Tiến hành các công tác chuẩn bị trước khi khoan;
  3. Xác định vị trí và cao độ miệng lỗ khoan;
  4. Làm nền khoan và lắp ráp thiết bị khoan, chạy thử máy;
  5. Tiến hành công tác khoan thăm dò, thu thập các tài liệu địa chất và các loại mẫu, làm các thí nghiệm trong lỗ khoan và các quan trắc cần thiết trong lỗ khoan.
  6. Chuyển giao các loại mẫu đến nơi quy định;
  7. Kết thúc lỗ khoan, lấp lỗ khoan, thu dọn hiện trường, di chuyển sang lỗ khoan mới;
  8. Lập hồ sơ, hoàn chỉnh tài liệu khoan thăm dò của công trình;
  9. Tổ chức nghiệm thu công tác thăm dò ngoài hiện trường;
  Ghi chú: Các bước công tác trên tiến hành xen kẽ một cách hợp lý để hoàn thành công tác khoan thăm dò một cách nhanh nhất.
  1.3. Sau khi được giao nhiệm vụ khoan, đơn vị chủ quản phải đi khảo sát hiện trường và thu thập các tài liệu cần thiết để lập đề cương kỹ thuật khoan thăm dò ĐCCT và lập kế hoạch triển khai công tác khoan.
  1.4. Bản đề cương kỹ thuật khoan thăm dò ĐCCT (Gọi tắt là đề cương khoan) là văn bản giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị khoan, trong đó cần nêu những nội dung cụ thể sau đây:
  1. Mục đích của công tác thăm dò;
  2. Bình đồ bố trí mạng lưới lỗ khoan. Số liệu và tọa độ của từng lỗ khoan;
  3. Độ sâu dự kiến của lỗ khoan (ở nơi mặt đất có thể biến động phải ghi cao độ đáy lỗ khoan thiết kế) quy định về các trường hợp cho phép ngừng khoan sớm hoặc phải khoan sâu hơn;
  4. Đường kính nhỏ nhất của đáy lỗ khoan;
  5. Góc xiên và góc phương vị của lỗ khoan;
  6. Các yêu cầu kỹ thuật đặc biệt về việc theo dõi địa tầng, theo dõi mực nước trong lỗ khoan, yêu cầu và cách thức lấy mẫu, các thí nghiệm trong lỗ khoan, việc lấp lỗ khoan, và các hướng dẫn để thực hiện các yêu cầu đó;
  7. Các tài liệu và các loại mẫu cần giao nộp;
  8. Thời hạn hoàn thành.
  Ghi chú: Trong đề cương chỉ nêu các yêu cầu kỹ thuật đặc biệt chưa được đề cập đến trong quy trình này và những yêu cầu kỹ thuật mới được thực hiện lần đầu đối với đơn vị khoan.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.