Tiêu chuẩn ngành 22tcn 244-1998 thiết kế xử lý đất yếu bằng bấc thấm

 1. TIÊU CHUẨN NGÀNH


  22 TCN 244-98

  QUI TRÌNH THIẾT KẾ XỬ LÝ ĐẤT YẾU BẰNG BẤC THẤM TRONG XÂY DỰNG NỀN ĐƯỜNG

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 887/1998/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ GTVT)
  Tiêu-chuẩn-ngành-22tcn-244-1998-thiết-kế-xử-lý-đất-yếu-bằng-bấc-thấm.jpg
  1. QUI ĐỊNH CHUNG
  1.1. Quy trình này quy định các yêu cầu về tính toán thiết kế xử lý đất yếu bằng bấc thấm trong xây dựng nền đường trên đất yếu.
  1.2. Phạm vi áp dụng biện pháp xử lý đất yếu bằng bấc thấm:
  • Biện pháp này được sử dụng đối với các công trình xây dựng nền đường trên đất yếu có yêu cầu tăng nhanh tốc độ cố kết hoặc tăng nhanh cường độ của đất yếu để đảm bảo ổn định nền đắp.
  • Khi sử dụng biện pháp này cần phải có đủ các điều kiện sau:
  1.2.1. Nền đường đắp phải đủ cao hoặc đắp kết hợp với gia tải trước để có tải trọng đắp đủ gây ra áp lực (ứng suất) nén ở mọi độ sâu khác nhau trong phạm vi cố kết của đất yếu lớn hơn hoặc bằng 1,2 lần áp lực tiền cố kết vốn tồn tại trong đất yếu tương ứng ở mọi độ sâu đó (định nghĩa áp lực tiền cố kết và thuật ngữ gia tải trước xem ở điều 1.3).
  1.2.2. Đất yếu phải là loại bùn có độ sệt B > 0,75 mới được xử lý bằng bấc thấm.
  1.2.3. Giá thành công trình xử lý bằng bấc thấm hoặc bấc thấm kết hợp với gia tải trước không đắt hơn các phương pháp xử lý nền đất yếu khác.
  1.2.4. Chỉ sử dụng bấc thấm ở công trình có kết cấu mặt đường cấp cao (trừ các công trình đặc biệt khác khi có quyết định của Chủ đầu tư).

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.