Tiêu chuẩn ngành 22tcn 16-1979 kỹ thuật đo độ bằng phẳng mặt đường

 1. TIÊU CHUẨN NGÀNH


  22TCN 16:1979

  QUY TRÌNH KỸ THUẬT ĐO ĐỘ BẰNG PHẲNG MẶT ĐƯỜNG BẰNG THƯỚC DÀI 3 MÉT


  BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
  (Ban hành kèm theo quyết định số 1051/QĐ-KT4, ngày 10-05-1979)​
  Tiêu-chuẩn-ngành-22tcn-16-1979-kỹ-thuật-đo-độ-bằng-phẳng-mặt-đường.jpg
  I. QUY ĐỊNH CHUNG
  1.1. Độ bằng phẳng là một chỉ tiêu quan trọng để đánh giá chất lượng của mặt đường (hay móng đường). Mỗi loại đường cần phải đạt được một mức độ bằng phẳng quy định để đảm bảo được tốc độ xe chạy cho phép và an toàn tuyệt đối trong giao thông.
  1.2. Quy trình kỹ thuật này quy định phương pháp dùng thước dài 3 mét để đo độ bằng phẳng bình học của mặt đường nhằm khống chế và đánh giá độ bằng phẳng của các lớp cấu tạo mặt đường (lớp mỏng, lớp mặt) trong quá trình thi công và nghiệm thu các lớp này.
  Tiêu-chuẩn-ngành-22tcn-16-1979-kỹ-thuật-đo-độ-bằng-phẳng-mặt-đường-1.jpg
  Hình 1: Sơ đồ của thước dài 3 mét
  1.3. Thước dài 3 mét được dùng làm đường thẳng chuẩn xác định độ bằng phẳng của mặt đường. Thước dài 3 m phải đảm bảo thẳng, nhẹ và đủ cứng. Độ võng ở giữa thước, đo trọng lượng bản thân gây ra không được lớn hơn 0,5mm.
  Về vật liệu nên chế tạo bằng thước hợp kim nhôm hay có thể dùng loại gỗ tốt (chắc, khô, không cong, không vênh).
  1.4. Nệm có chiều cao thay đổi theo 5 nấc: 3 mm, 5 mm, 7 mm, 10 mm, 15 mm (xem hình 1) được dùng để đo nhanh khe hở giữa cạnh dưới của thước dài 3 m với mặt đường.
  II. PHƯƠNG PHÁP ĐO
  2.1. Trên bề mặt các lớp cấu tạo mặt đường (móng hay mặt đường) tại trắc ngang cần kiểm tra, đặt thước dài 3m song song với trục đường ở 3 vị trí: giữa tim đường, ở bên phải và bên trái tim đường và cách mép đường 1m để đo độ bằng phẳng. Dọc theo thước, cứ cách mỗi khoảng 50 cm kể từ đầu thước, đo khe hở giữa cạnh dưới của thước với mặt đường bằng cách đẩy nhẹ nhàng nêm vào khe hở để đọc trị số khe hở tương ứng. Các khe hở này được lấy tròn theo các trị số 3 mm, 5 mm, 7 mm, 10 mm, 15 mm.
  Ghi các kết quả đo được ở mỗi vị trí vào sổ ghi (theo mẫu biểu như ở phụ lục)
  2.2. Với mỗi ki-lô-mét đường so sánh các tổng số khe đã đo với tiêu chuẩn đã quy định ở bảng sau để đánh giá chất lượng về độ bằng phẳng hình học của lớp cấu tạo mặt đường (lớp móng hay lớp mặt) được kiểm tra.
  Bảng tiêu chuẩn quy định về chất lượng độ bằng phẳng của mặt đường (theo phương pháp dùng thước dài 3 m).

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.