Tiêu chuẩn ngành 14tcn 56-1988 thiết kế đập bê tông cốt thép

 1. TIÊU CHUẨN NGÀNH


  14TCN 56:1988

  THIẾT KẾ ĐẬP BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ


  Design standard for concrete and reinforced concrete dam​
  Tiêu-chuẩn-ngành-14tcn-56-1988-thiết-kế-đập-bê-tông-cốt-thép.jpg
  1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
  1.1. Khi thiết kế mới hoặc sửa chữa các đập bê tông và bê tông cốt thép trong thành phần của các hệ thống thủy nông, thủy điện, vận tải thủy, cấp nước, cũng như công trình chống lũ, cần phải tuân theo những quy định trong tiêu chuẩn này.
  Chú thích: Đối với những đập bê tông và bê tông cốt thép xây dựng trong vùng động đất, trong điều kiện có đất lún sụt và các tơ, cần phải lập những quy trình kỹ thuật riêng cho công tác thiết kế và trình duyệt theo thủ tục đã quy định.
  1.2. Các đập bê tông và bê tông cốt thép tùy thuộc vào kết cấu và nhiệm vụ của chúng được phân thành các loại chủ yếu nêu ở bảng 1.
  Tiêu-chuẩn-ngành-14tcn-56-1988-thiết-kế-đập-bê-tông-cốt-thép-1.jpg
  Hình 1. Các loại đập cơ bản trên nền đá
  • Đập trọng lực:
   • a - kiểu khối lớn:
   • b - kiểu có khớp nối mở rộng:
   • c - có khoang rộng dọc nền;
   • d - có lớp chống thấm ở mặt chịu áp;
   • đ - neo vào nền.
  • Đập bản chống:
   • c - kiểu to đầu:
   • g kiểu liên vòm,
   • h - kiểu mặt chịu áp phẳng.
  • Đập vòm:
   • i - cổ chân vòm ngàm với nền;
   • k - có khớp nối theo đường chu vi gồm các dải có 3 khớp;
   • m - có mố bờ trọng lực.
   • 1- Khớp nối mở rộng:
   • 2 - khoang dọc;
   • 3 - lớp chống thấm;
   • 4 - neo ứng suất trước;
   • 5 - tường chống;
   • 6 - phần đầu to;
   • 7 - tường vòm;
   • 8 - tường ngăn phẳng;
   • 9 - khớp theo chu vi;
   • 10 - các đai 3 khớp;
   • 11 - khớp;
   • 12 - mố bờ trọng lực.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.