Tiêu chuẩn ngành 14tcn 40-2002 đo xác định tim công trình trên kênh

 1. TIÊU CHUẨN NGÀNH


  14TCN 40:2002

  QUY PHẠM ĐO KÊNH VÀ XÁC ĐỊNH TIM CÔNG TRÌNH TRÊN KÊNH


  Survey Standards for Canal Measurements and Definition of Hydraulic Structure’s Centerline on Canal​
  Tiêu-chuẩn-ngành-14tcn-40-2002-quy-phạm-đo-kênh-và-xác-định-tim-công-trình-trên-kênh.jpg
  (Ban hành theo quyết định số 45/2002/QĐ-BNN ngày 4 tháng 6 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)​
  1. QUY ĐỊNH CHUNG
  1.1 Phạm vi và đối tượng áp dụng
  Quy phạm này quy định các tiêu chuẩn khảo sát địa hình áp dụng cho đo vẽ tài liệu địa hình (bình đồ, cắt dọc, cắt ngang) và xác định tim tuyến hệ thống kênh, các công trình trên kênh (làm mới và sửa chữa kênh cũ) trong các công trình thuỷ lợi Việt Nam.
  1.2 Hệ cao, toạ độ sử dụng
  1.2.1 Hệ cao độ
  Hệ cao độ sử dụng trong hệ thống kênh theo Quy phạm khống chế cao độ cơ sở trong công trình thuỷ lợi 14 TCN-102-2002:
  • Khu vực có lưới cao độ quốc gia (Hạng I,II,III,IV):
   • Từ Đà Nẵng trở vào Nam, sử dụng hệ cao độ Mũi Nai-Hà Tiên;
   • Từ Thừa Thiên Huế ra Bắc, sử dụng hệ cao độ Hòn Dấu- Hải Phòng;

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.