Tiêu chuẩn ngành 14tcn 21-2005 bản vẽ thủy lợi nguyên tắc trình bày

 1. TIÊU CHUẨN NGÀNH


  14 TCN 21-2005

  BẢN VẼ THỦY LỢI – CÁC NGUYÊN TẮC TRÌNH BÀY


  Hydraulic engineering drawings – General principles of presentation​
  Tiêu-chuẩn-ngành-14tcn-21-2005-bản-vẽ-thủy-lợi-nguyên-tắc-trình-bày.jpg
  1. QUY ĐỊNH CHUNG
  1.1. Tiêu chuẩn Bản vẽ Thủy Lợi – Các nguyên tắc trình bày quy định các nguyên tắc chung về trình bày các bản vẽ kỹ thuật trong lĩnh vực thủy lợi biểu diễn theo phương pháp chiếu thẳng góc.
  1.2. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các bản vẽ kỹ thuật trong các giai đoạn nghiên cứu, thiết kế các dự án thủy lợi. Các bản vẽ thuộc lĩnh vực khác như cơ khí, điện trong ngành thủy lợi, ngoài các quy định chuyên ngành bắt buộc, cũng có thể tham khảo áp dụng các quy định thích hợp trong tiêu chuẩn này.
  2. THUẬT NGỮ
  2.1. Mặt nhìn hay hình chiếu là hình biểu diễn theo phương pháp chiếu thẳng góc các phần thấy và khuất của vật thể đối với người quan sát. Các phần thấy và khuất được thể hiện tương ứng bằng các đường nét liền và đường nét đứt.
  2.2. Hình cắt là hình biểu diễn phần còn lại của vật thể khi tưởng tượng cắt bỏ phần ở giữa mặt chia cắt và người quan sát.
  2.3. Mặt cắt là hình biểu diễn nhận được trên mặt chia cắt khi tưởng tượng dùng mặt này cắt qua vật thể.
  3. KHỔ BẢN VẼ
  3.1. Kích thước khổ bản vẽ
  3.1.1. Kích thước các khổ cơ bản của bản vẽ thủy lợi được quy định trong Bảng 3.1 và trình bày ở Hình 3.1.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.