Tiêu chuẩn ngành 14tcn 12-2002 công trình thủy lợi xây và lát đá

 1. TIÊU CHUẨN NGÀNH


  14TCN 12:2002

  CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI - XÂY VÀ LÁT ĐÁ - YÊU CẦU KỸ THUẬT THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU


  (Ban hành theo quyết định số: 44/2002/QĐ-BNN ngày 4 tháng 6 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)​
  Tiêu-chuẩn-ngành-14tcn-12-2002-công-trình-thủy-lợi-xây-và-lát-đá.jpg
  1. Qui định chung
  1.1. Tiêu chuẩn này qui định về yêu cầu vật liệu đá, vữa, kỹ thuật thi công, kiểm tra và nghiệm thu kết cấu xây, lát đá trong công trình thuỷ lợi.
  2. Tiêu chuẩn trích dẫn
  • 14 TCN 80 - 2001: Vữa thuỷ công - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử;
  • 14 TCN 104 - 1999: Phụ gia hoá học cho bêtông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật;
  • 14 TCN 107 - 1999: Phụ gia hoá học cho bêtông và vữa - Phương pháp thử;
  • 14 TCN 105 - 1999: Phụ gia khoáng hoạt tính nghiền mịn - Yêu cầu kỹ thuật;
  • 14 TCN 108 - 1999: Phụ gia khoáng hoạt tính nghiền mịn - Phương pháp thử.
  3. Yêu cầu kỹ thuật đối với đá xây, đá lát
  3.1. Yêu cầu kỹ thuật chung
  Đá dùng để xây, lát trong công trình thuỷ lợi phải cứng rắn, đặc chắc, bền, không bị nứt rạn, không bị hà, chống được tác động của không khí và nước. Khi gõ bằng búa, đá phát ra tiếng kêu trong; Phải loại bỏ đá phát ra tiếng kêu đục hoặc đá có vỉa canxi mềm. Đá dùng để xây, lát phải sạch, đất và tạp chất dính trên mặt đá phải rửa sạch bằng nước để tăng sự dính bám của vữa với mặt đá. Nên chọn loại đá có cường độ nén tối thiểu bằng 85 MPa và khối lượng thể tích tối thiểu 2400 kg/m3, chỉ tiêu cụ thể do thiết kế quy định.
  Các tính chất cơ học của đá xây lát được sản xuất từ các loại đá thiên nhiên ghi trong bảng 3.1.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.