Tiêu chuẩn ngành 14tcn 117-1999 cửa van cung thiết kế chế tạo lắp đặt

 1. TIÊU CHUẨN NGÀNH


  14 TCN 117 - 1999

  CỬA VAN CUNG - THIẾT KẾ, CHẾ TẠO, LẮP ĐẶT, NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO - YÊU CẦU KỸ THUẬT


  RADIAL GATES - Design, manufacture, assemble, acceptance and transfer - Technical requirements​
  Tiêu-chuẩn-ngành-14tcn-117-1999-cửa-van-cung-thiết-kế-chế-tạo-lắp-đặt.jpg
  Lời nói đầu
  Cửa van cung được sử dụng rộng rãi trong các công trình thủy lợi, thủy điện, đặc biệt ở các đập tràn, đập dâng và cống ảnh hưởng vùng thủy triều. Để tăng cường công tác quản lý chất lượng sản phẩm, đáp ứng được yêu cầu sử dụng, phù hợp với công nghệ chế tạo của ngành, việc thống nhất qui định các yêu cầu kỹ thuật trong thiết kế, chế tạo, lắp đặt, nghiệm thu bàn giao cửa van cung đóng vai trò rất quan trọng. Tiêu chuẩn này được biên soạn có sự tham khảo các tiêu chuẩn trong và ngoài nước sau:
  1. Tiêu chuẩn lập, xét duyệt và ban hành tiêu chuẩn 14 TCN 89 - 1995.
  2. Tiêu chuẩn công trình thủy lợi. Các qui định về thiết kế - TCVN 5060 - 90
  3. Qui phạm chế tạo, lắp ráp các thiết bị cơ khí và kết cấu thép trong các công trình thủy lợi - QPTL E - 3 - 80.
  4. Tiêu chuẩn hèm van và bộ phận đặt sẵn của các cửa van phẳng trong các công trình thủy công - 32 TCN - F - 7 - 74.
  5. Tiêu chuẩn cửa van phẳng - 32 TCN - F - 6 - 74.
  6. Tiêu chuẩn kết cấu thép - Gia công lắp ráp và nghiệm thu - Yêu cầu kỹ thuật - 20 TCN - 170 - 89.
  7. Tiêu chuẩn cửa cống bằng gang thép của Hiệp hội thủy công Hoa kỳ AWWA C 501 - 92.
  8. Tiêu chuẩn cửa van và đường ống của Hiệp hội cửa van và đường ống Nhật bản.
  Cơ quan biên soạn tiêu chuẩn:

  CÔNG TY CƠ KHÍ - ĐIỆN THỦY LỢI


  Cơ quan trình duyệt tiêu chuẩn:

  VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM


  Cơ quan ban hành tiêu chuẩn:

  BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


  (Theo Quyết định số 59/1999-QĐ-BNN-KHCN ngày 01 tháng 04 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT).

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.