Tiêu chuẩn ngành 14tcn 102-2002 khống chế cao độ cơ sở

 1. TIÊU CHUẨN NGÀNH


  14TCN 102:2002

  QUY PHẠM KHỐNG CHẾ CAO ĐỘ CƠ SỞ TRONG CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI


  (Standards for Basic Elevation Network in Hydraulic Engineering Projects)​
  Tiêu-chuẩn-ngành-14tcn-102-2002-khống-chế-cao-độ-cơ-sở.jpg
  (Ban hành theo quyết định số: 03/2002/QĐ-BNN ngày 07 tháng 01 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
  1. Quy định chung
  1.1. Tiêu chuẩn này được áp dụng cho việc khống chế cao độ cơ sở trong các công trình thuỷ lợi ở Việt Nam.
  1.2. Lưới khống chế cao độ cơ sở trong các công trình thuỷ lợi được xây dựng là lưới hạng 3, 4 và lưới kỹ thuật theo phương pháp cao đạc hình học, lượng giác độ chính xác cao và GPS (hệ thống định vị toàn cầu), nối từ các điểm hạng 1, 2 Quốc gia.
  1.3. Hệ cao độ trong công trình thuỷ lợi quy định như sau:

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết và viết bình luận để download nội dung.
  dự án richmond quy nhon
  blog xây dựng
 2. hoaiphuong0703
  quy phạm khống chế cao độ cơ sở
 3. hoangnhauyen
  tiêu chuẩn công trình thủy lợi
 4. kstuankiet
  tiêu chuẩn khống chế chiều cao công sở
  admin, xaydungduclinhnhauyen thích bài này.
 5. nhauyen
  tiêu chuẩn chiều cao công sở công trình thủy lợi
  adminxaydungduclinh thích bài này.
 6. xaydungduclinh
  Tiêu chuẩn 14tcn - 102 - 2002 được áp dụng cho việc khống chế cao độ cơ sở trong các công trình thuỷ lợi ở Việt Nam
  admin thích bài này.
 7. connguoimo
  cảm ơn addmin
  admin thích bài này.