Tiêu chuẩn ngành 14tcn 102-2002 khống chế cao độ cơ sở

 1. TIÊU CHUẨN NGÀNH


  14TCN 102:2002

  QUY PHẠM KHỐNG CHẾ CAO ĐỘ CƠ SỞ TRONG CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI


  (Standards for Basic Elevation Network in Hydraulic Engineering Projects)​
  Tiêu-chuẩn-ngành-14tcn-102-2002-khống-chế-cao-độ-cơ-sở.jpg
  (Ban hành theo quyết định số: 03/2002/QĐ-BNN ngày 07 tháng 01 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
  1. Quy định chung
  1.1. Tiêu chuẩn này được áp dụng cho việc khống chế cao độ cơ sở trong các công trình thuỷ lợi ở Việt Nam.
  1.2. Lưới khống chế cao độ cơ sở trong các công trình thuỷ lợi được xây dựng là lưới hạng 3, 4 và lưới kỹ thuật theo phương pháp cao đạc hình học, lượng giác độ chính xác cao và GPS (hệ thống định vị toàn cầu), nối từ các điểm hạng 1, 2 Quốc gia.
  1.3. Hệ cao độ trong công trình thuỷ lợi quy định như sau:

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.