Tiêu chuẩn ngành 14 tcn 110-1996 thiết kế sử dụng vải địa kỹ thuật

 1. TIÊU CHUẨN NGÀNH


  14 TCN 110 - 1996

  CHỈ DẪN THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG VẢI ĐỊA KỸ THUẬT ĐỂ LỌC TRONG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI


  Guideline for Designing and Using of Filter Geotextile for Hydraulic Works Reformulate in the 1th time​
  Tiêu-chuẩn-ngành-14-tcn-110-1996-thiết-kế-sử-dụng-vải-địa-kỹ-thuật.jpg
  Chương I
  QUY ĐỊNH CHUNG​
  1.1 Phạm vi sử dụng của chỉ dẫn
  Chỉ dẫn này dùng cho thiết kế và thi công vải địa kỹ thuật (geotextile) làm lớp lọc thay cho cát cuội sỏi hoặc bê tông xốp trong các lớp lọc của các kết cấu bảo vệ mái và bờ sông, bờ kênh, mái đê biển, mái đập đất cấp 3 trở xuống và xử lý hố đùn hố sủi (riêng mái đập cấp 1 và 2 cần có nghiên cứu riêng).
  Khi dùng chỉ dẫn thiết kế do các nhà chế tạo vải lọc cung cấp cần đối chiếu với các nội dung của chỉ dẫn này và đưa ra các khuyến nghị bổ sung cần thiết.
  1.2 Vải địa kỹ thuật
  Là tên gọi chung các loại vải dệt hoặc không dệt chế tạo từ polyme tổng hợp, dùng trong địa kỹ thuật với các chức năng lọc, phân cách, tiêu, gia cố hoặc bảo vệ.
  1.2.1 Phân loại
  Cách thường dùng nhất là phân loại vải địa kỹ thuật (ĐKT) theo quá trình chế tạo vải. Theo cách này vải được chia làm 4 nhóm: Không dệt, dệt, dệt kim và đan, trong đó hai loại đầu thông dụng hơn cả.
  Vải ĐKT không dệt gồm các sợi phân bố ngẫu nhiên được liên kết với nhau bằng những cách khác nhau:

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.