Tiêu chuẩn ngành 14 tcn 1-2004 quy trình kỹ thuật phụt vữa gia cố đê

 1. TIÊU CHUẨN NGÀNH


  14 TCN 1:2004

  QUY TRÌNH KỸ THUẬT PHỤT VỮA GIA CỐ ĐÊ

  Tiêu-chuẩn-ngành-14-tcn-1-2004-quy-trình-kỹ-thuật-phụt-vữa-gia-cố-đê.jpg
  1. Quy định chung
  1.1. Đối tượng và phạm vi áp dụng
  Quy trình này áp dụng cho công tác khảo sát, thiết kế, thi công, giám sát và nghiệm thu khoan phụt vữa để gia cố thân đê và xử lý các ẩn hoạ trong thân đê sông, đê biển trong cả nước.
  1.2. Các thuật ngữ sử dụng trong quy trình
  1.2.1. Ẩn hoạ: là khe nứt, tổ mối, lỗ rỗng, hang chuột, hang rắn, tổ dế và các loại khác có trong thân đê.
  1.2.2. Cần khoan: là đoạn ống nối vào đầu ống dẫn vữa để dẫn dung dịch vữa vào thân đê.
  1.2.3. Dung dịch vữa: là hỗn hợp bột sét, nước và phụ gia (nếu có) được pha trộn theo tỷ lệ qui định.
  1.2.4. Gia cố: là biện pháp xử lý kỹ thuật nhằm tăng cường sự ổn định của đê.
  1.2.5. Khoan phụt vữa: là thiết bị khoan tạo lỗ và dùng áp lực phù hợp bơm phụt dung dịch vữa theo tỷ lệ qui định vào trong thân đê.
  1.2.6. Ống dẫn vữa: là đoạn ống dẫn dung dịch vữa, nối bình đựng dung dịch vữa đến cần khoan.
  1.2.7. Thân đê: là phần tính từ chân đê đến đỉnh đê.
  1.3. Các ký hiệu sử dụng trong qui trình

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.