Tiêu chuẩn ngành 11tcn 19-2006 hệ thống đường dẫn điện

 1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  BỘ CÔNG NGHIỆP

  QUY PHẠM TRANG BỊ ĐIỆN


  Phần II

  HỆ THỐNG ĐƯỜNG DẪN ĐIỆN


  11 TCN - 19 - 2006​
  Tiêu-chuẩn-ngành-11tcn-19-2006-hệ-thống-đường-dẫn-điện.jpg
  Hà Nội - 2006​
  MỤC LỤC
  Phần II
  HỆ THỐNG ĐƯỜNG DẪN ĐIỆN
  Chương II.1
  HỆ DẪN ĐIỆN NHỎ ĐIỆN ÁP ĐẾN 1KV​
  • Phạm vi áp dụng và định nghĩa
  • Yêu cầu chung
  • Lựa chọn loại hệ dẫn điện, dây dẫn và cáp điện; và phương pháp lắp đặt
  • Hệ dẫn điện hở trong nhà
  • Hệ dẫn điện kín trong nhà
  • Hệ dẫn điện trong gian áp mái
  • Hệ dẫn điện ngoài trời
  Chương II.2

  HỆ DẪN ĐIỆN ĐIỆN ÁP ĐẾN 35KV

  • Phạm vi áp dụng và định nghĩa
  • Yêu cầu chung
  • Hệ dẫn điện điện áp đến 1Kv
  • Hệ dẫn điện điện áp trên 1kV đến 35kV
  • Hệ dẫn điện mềm điện áp trên 1kV đến 35kV ngoài trời
  Chương II.3

  ĐƯỜNG CÁP LỰC ĐIỆN ÁP ĐẾN 220KV

  • Phạm vi áp dụng và định nghĩa
  • Yêu cầu chung
  • Lựa chọn phương thức đặt cáp
  • Lựa chọn loại cáp
  • Đặt thiết bị cấp dầu và tín hiệu áp suất dầu của đường cáp dầu áp lực
  • Lắp đặt hộp nối và đầu cáp
  • Nối đất
  • Các yêu cầu đặc biệt với cáp trong nhà máy điện, trạm biến áp và thiết bị phân phối
  • Đặt cáp trong đất
  • Đặt cáp trong khối cáp và máng cáp
  • Đặt cáp trong công trình cáp
  • Đặt cáp trong gian sản xuất
  • Đặt cáp trong nước
  • Đặt cáp ở công trình đặc biệt
  Chương II.4

  ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN TRÊN KHÔNG ĐIỆN ÁP ĐẾN 1KV

  • Phạm vi áp dụng và định nghĩa
  • Yêu cầu chung
  • Điều kiện khí hậu
  • Dây dẫn, phụ kiện
  • Bố trí dây dẫn trên cột
  • Vật cách điện
  • Bảo vệ quá điện áp, nối đất
  • Cột
  • Giao chéo hoặc đi gần
  • Đường dây trên không dùng cáp vặn xoắn hạ áp
  Chương II.5

  ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN TRÊN KHÔNG ĐIỆN ÁP TRÊN 1KV ĐẾN 500KV

  • Phạm vi áp dụng và định nghĩa
  • Yêu cầu chung
  • Điều kiện khí hậu
  • Dây dẫn và dây chống sét
  • Bố trí dây dẫn, dây chống sét
  • Vật cách điện
  • Phụ kiện đường dây
  • Bảo vệ quá điện áp, nối đất
  • Cột
  • ĐDK đi qua khu vực ít dân cư
  • ĐDK đi qua khu vực có nước
  • ĐDK đi qua khu vực đông dân cư
  • ĐDK giao chéo hoặc đi gần nhau
  • ĐDK giao chéo hoặc đi gần đường thông tin hoặc đường tín hiệu
  • ĐDK giao chéo hoặc đi gần đường sắt
  • ĐDK giao chéo hoặc đi gần đường ôtô
  • ĐDK giao chéo hoặc đi gần đường tàu điện hoặc ôtô điện
  • ĐDK đi qua cầu
  • ĐDK đi qua đập hoặc đê
  • ĐDK giao chéo hoặc đi gần ống dẫn trên mặt đất hoặc đường cáp vận chuyển trên không
  • ĐDK giao chéo hoặc đi gần ống dẫn chôn trong đất
  • ĐDK đi gần công trình chứa chất cháy nổ
  • ĐDK đi gần ngọn lửa đốt dầu và khí
  • ĐDK đi gần sân bay

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.