Tiêu chuẩn ngành 11tcn 18-2006 quy phạm trang bị điện

 1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  BỘ CÔNG NGHIỆP

  QUY PHẠM TRANG BỊ ĐIỆN


  Phần I

  QUY ĐỊNH CHUNG


  11 TCN - 18 - 2006​
  Tiêu-chuẩn-ngành-11tcn-18-2006-quy-phạm-trang-bị-điện.jpg
  Hà Nội - 2006
  MỤC LỤC
  Phần I

  QUY ĐỊNH CHUNG


  Chương I.1
  PHẦN CHUNG​
  • Phạm vi áp dụng và định nghĩa
  • Chỉ dẫn chung về trang bị điện
  • Đấu công trình điện vào hệ thống điện
  Chương I.2

  LƯỚI ĐIỆN VÀ CUNG CẤP ĐIỆN

  • Phạm vi áp dụng và định nghĩa
  • Yêu cầu chung
  • Loại hộ tiêu thụ điện, độ tin cậy cung cấp điện
  • Sơ đồ cung cấp điện
  • Chất lượng điện áp và điều chỉnh điện áp
  • Lưới điện thành phố điện áp đến 35kV
  Chương I.3

  CHỌN TIẾT DIỆN DÂY DẪN

  • Phạm vi áp dụng
  • Chọn dây dẫn theo mật độ dòng diện kinh tế
  • Chọn dây dẫn theo tổn thất điện áp cho phép
  • Chọn dây dẫn theo độ phát nóng cho phép
  • Dòng điện lâu dài cho phép của cáp lực
  • Dòng điện lâu dài cho phép đối với dây dẫn và thanh dẫn trần
  • Chọn dây dẫn theo điều kiện vầng quang
  • Chọn dây chống sét
  Chương I.4

  CHỌN THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ DÂY DẪN THEO ĐIỀU KIỆN NGẮN MẠCH

  • Phạm vi áp dụng
  • Yêu cầu chung
  • Xác định dòng điện ngắn mạch để chọn thiết bị và dây dẫn
  • Chọn dây dẫn và cách điện, kiểm tra kết cấu chịu lực theo lực điện động của dòng điện ngắn mạch
  • Chọn dây dẫn theo điều kiện phát nóng khi ngắn mạch
  • Chọn thiết bị điện theo khả năng đóng cắt
  Chương I.5

  ĐẾM ĐIỆN NĂNG

  • Phạm vi áp dụng và định nghĩa
  • Yêu cầu chung
  • Vị trí đặt công tơ
  • Yêu cầu đối với công tơ
  • Đếm điện năng qua máy biến điện đo lường
  • Đặt và đấu dây vào công tơ
  • Công tơ kiểm tra (kỹ thuật)
  Chương I.6

  ĐO ĐIỆN

  • Phạm vi áp dụng
  • Yêu cầu chung
  • Đo dòng điện
  • Đo điện áp và kiểm tra cách điện
  • Đo công suất
  • Đo tần số
  • Đo lường khi hoà đồng bộ
  • Đặt dụng cụ đo điện
  Chương I.7

  NỐI ĐẤT

  • Phạm vi áp dụng và định nghĩa
  • Yêu cầu chung
  • Những bộ phận phải nối đất
  • Những bộ phận không phải nối đất
  • Nối đất thiết bị điện điện áp trên 1Kv trung tính nối đất hiệu quả
  • Nối đất thiết bị điện tại vùng đất có điện trở suất lớn
  • Nối đất thiết bị điện điện áp trên 1kV trung tính cách ly
  • Nối đất thiết bị điện điện áp đến 1kV trung tính nối đất trực tiếp
  • Nối đất thiết bị điện điện áp đến 1kV trung tính cách ly
  • Nối đất các thiết bị điện cầm tay
  • Nối đất các thiết bị điện di động
  • Trang bị nối đất
  • Dây nối đất và dây trung tính bảo vệ

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.