Tiêu chuẩn 9505-2012 mặt đường láng nhũ tương nhựa đường axít

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA


  TCVN 9505 : 2012

  MẶT ĐƯỜNG LÁNG NHŨ TƯƠNG NHỰA ĐƯỜNG AXÍT - THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU


  Specitication For Construction And Acceptance Of The Surface Treatments Using The Cationic Emulsified Asphalt​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-9505-2012-mặt-đường-láng-nhũ-tương-nhựa-đường-axít.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 9505 : 2012 do Tổng cục Đường bộ Việt Nam biên soạn, Bộ Giao thông vận tải đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.
  TCVN 9505 : 2012 thay thế 22TCN 250 -1998.

  MẶT ĐƯỜNG LÁNG NHŨ TƯƠNG NHỰA ĐƯỜNG A XÍT - THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU


  Specitication For Construction And Acceptance Of The Surface Treatments Using The Cationic Emulsified Asphalt​
  1. Phạm vi áp dụng
  1.1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc thi công và nghiệm thu lớp láng nhũ tương nhựa đường axít trên các loại mặt đường làm mới hoặc trên mặt đường cũ cần sửa chữa khôi phục. Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với đường cao tốc, đường có vận tốc thiết kế 80 km/h trở lên.
  1.2. Lớp láng nhũ tương nhựa đường a xít trên các loại mặt đường không được đưa vào tính toán cường độ mặt đường.
  1.3. Láng nhũ tương nhựa đường a xít mặt đường các loại được thi công theo kiểu láng nhựa một lớp, hai lớp hay ba lớp. Sử dụng kiểu nào là do tư vấn thiết kế quy định. Có thể tham khảo Bảng 1 hướng dẫn về các trường hợp sử dụng.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.