Tiêu chuẩn 8040-2009 thang máy ray dẫn hướng cabin đối trọng

 1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA


  TCVN 8040:2009
  ISO 7465:2007

  THANG MÁY VÀ THANG DỊCH VỤ - RAY DẪN HƯỚNG CHO CABIN VÀ ĐỐI TRỌNG - KIỂU CHỮ T


  Passenger lifts and service lifts - Guide rails for lift cars and counterweights - T-type​
  Tiêu-chuẩn-quốc-gia-8040-2009-thang-máy-ray-dẫn-hướng-cabin-đối-trọng.jpg
  Lời nói đầu
  TCVN 8040:2009 hoàn toàn tương đương ISO 7465:2007.
  TCVN 8040:2009 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 178 Thang máy biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

  THANG MÁY VÀ THANG DỊCH VỤ - RAY DẪN HƯỚNG CHO CABIN VÀ ĐỐI TRỌNG - KIỂU CHỮ T


  Passenger lifts and service lifts - Guide rails for lift cars and counterweights - T-type​
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này quy định cấp chất lượng, đặc tính kích thước, dung sai kích thước và dung sai hình học, độ nhẵn bề mặt của các ray dẫn hướng tiêu chuẩn và các bản nối của chúng.
  Ngoài ra, tiêu chuẩn này còn xác định một hệ thống ký hiệu cho các ray dẫn hướng.
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho các ray dẫn hướng dùng để lắp đặt thang máy và thang dịch vụ để dẫn hướng cabin và đối trọng.
  2. Tài liệu viện dẫn
  Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi.
  TCVN 5707:2007 (ISO 1302:2002), Đặc tính hình học của sản phẩm (GPS) - Cách ghi nhám bề mặt trong tài liệu kỹ thuật của sản phẩm.
  3. Thuật ngữ và định nghĩa
  Tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau:
  3.1. Ray dẫn hướng (guide rails)
  Các bộ phận cấu thành tạo ra đường dẫn hướng cho cabin hoặc đối trọng của thang máy.
  3.2. Bản nối (fishplate)
  Chi tiết bằng thép dùng để nối các bộ phận của ray dẫn hướng.
  4. Ký hiệu và đơn vị

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.