Tiêu chuẩn 6301-1997 nguyên liệu sản xuất gốm cao lanh lọc

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 6301 : 1997

  NGUYÊN LIỆU ĐỂ SẢN XUẤT SẢN PHẨM GỐM XÂY DỰNG – CAO LANH LỌC – YÊU CẦU KĨ THUẬT


  Raw material for producing of construction ceramics – Enriched kaolin – Technical requirements​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-6301-1997-nguyên-liệu-sản-xuất-gốm-cao-lanh-lọc.jpg
  1 Phạm vi ứng dụng
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho cao lanh đã được làm giàu bằng các phương pháp thích hợp làm nguyên liệu sản xuất sứ vệ sinh và gạch gốm ốp lát.
  2 Tiêu chuẩn trích dẫn
  • TCVN 4346: 1986 Đất sét để sản xuất gạch ngói nung – Phương pháp phân tích hoá học – Quy định chung.
  • TCVN 4347: 1986 Đất sét để sản xuất gạch ngói nung – Phương pháp xác định hàm lượng silic dioxit.
  • TCVN 4348: 1986 Đất sét để sản xuất gạch ngói nung – Phương pháp xác định hàm lượng nhôm oxit.
  • TCVN 4350: 1986 Đất sét để sản xuất gạch ngói nung – Phương pháp xác định hàm lượng can xi oxit.
  • TCVN 4345: 1986 Đất sét để sản xuất gạch ngói nung – Phương pháp thử cơ lí. TCVN 1837: 1976 Trường thạch – Phương pháp phân tích hoá học.
  3 Yêu cầu kĩ thuật
  3.1. Thành phần hoá học của cao lanh lọc theo quy định ở bảng 1

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.