Tiêu chuẩn 6284-5-1997 thép cán nóng có hoặc không xử lý tiếp

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 6284-5 : 1997

  THÉP CỐT BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC - PHẦN 5: THÉP THANH CÁN NÓNG CÓ HOẶC KHÔNG XỬ LÝ TIẾP


  Steel for the prostrating of concrete – Part 5: Hot – rolled steel bars with or without subsequent processing​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-tcvn-6284-5-1997--thép-thanh-cán-nóng-có-hoặc-không-xử-lý-tiếp.jpg
  1. Phạm vi áp dụng
  Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với thép thanh tròn độ bền cao. Các thanh này có thể được cung cấp hoặc ở trạng thái cán nóng hoặc ở trạng thái sau đó có xử lý (gia công) theo các yêu cầu chung được quy định trong TCVN 6284 – 1 : 1997. Bề mặt của thanh có thể là trơn hoặc vằn.
  2. Tiêu chuẩn trích dẫn
  • TCVN 6284-1 : 1997 (ISO 6934-1 : 1991) Thép cốt bê tông dự ứng lực – Phần 1: Yêu cầu chung.
  • TCVN 6287 : 1997 (ISO 10065 : 1990) Thép cốt bê tông dự ứng lực – Thử uốn và uốn lại không hoàn toàn.
  3. Định nghĩa
  Tiêu chuẩn này sử dụng các định nghĩa trong TCVN 6284-1 : 1997.
  4. Điều kiện sản xuất
  4.1 Thép
  Các thanh được chế tạo từ thép nêu trong TCVN 6284-1 : 1997.
  Thép được cán nóng thành thanh và nếu có yêu cầu thì được xử lý tiếp theo để đạt các tính chất cơ học quy định. Các vết xước dọc không làm giảm các tính chất được quy định của thanh sẽ không bị coi là khuyết tật.
  4.2 Hàn
  Thanh được cung cấp cho khách hàng không được có mối hàn hay chỗ nối.
  4.3 Ren đầu
  Khi các thanh có đầu ren thì ren phải được cán nguội để đạt hình dạng theo thỏa thuận trước giữa khách hàng và người sản xuất.
  5. Hình dạng bề mặt
  Hình dạng bề mặt có thể là trơn hay có gân.
  Trong trường hợp thanh vằn, các gân phải nằm ngang với khoảng cách giữa các gân tương đối đều đặn không được lớn hơn 0,8 x đường kính danh nghĩa của thanh. Điều kiện này áp dụng cho các gân xoắn liên tục và không liên tục. Các gân có thể được tạo thành như các ren.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.