Tiêu chuẩn 5180-1990 palăng điện yêu cầu chung về an toàn

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM


  TCVN 5180 - 1990

  PA LĂNG ĐIỆN - YÊU CẦU CHUNG VỀ AN TOÀN


  Electrical tackle - General safety requiraments​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-tcvn-5180-1990-palăng-điện-yêu-cầu-chung-về-an-toàn.jpg
  Cơ quan biên soạn:
  • Học viện kỹ thuật quân sự
  • Bộ Quốc phòng
  Cơ quan đề nghị ban hành:
  • Cục quản lý khoa học kỹ thuật
  • Bộ Quốc phòng
  Cơ quan trình duyệt:
  • Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng
  Cơ quan xét duyệt và ban hành:
  • Ủy ban Khoa học Nhà nước
  Quyết định ban hành số 725/QĐ ngày 29 tháng 12 năm 1990

  PA LĂNG ĐIỆN - YÊU CẦU CHUNG VỀ AN TOÀN


  Electrical tackle - General safety requiraments​
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho pa lăng điện thông dụng cố định và di động dùng cáp và xích (gọi chung là pa lăng) được sử dụng như một cơ cấu nâng hạ độc lập hoặc cơ cấu nâng và di chuyển hàng trên máy nâng hạ.
  Tiêu chuẩn này phù hợp với ST SEV 172/-86.
  1. Yêu cầu đối với kết cấu và vật liệu
  1.1. Pa lăng, các phần tử và mối ghép của chúng phải được chế tạo để đảm bảo an toàn khi sử dụng theo tính năng được qui định trong lý lịch.
  1.2. Nhà máy sản xuất phải tiến hành kiểm tra chất lượng vật liệu dùng chế tạo các phần tử chịu tải của pa lăng, các mối hàn, độ cách điện của dây dẫn và các cuộn dây điện.
  Kiểm tra từng nguyên công khi chế tạo và lắp ráp, thử nghiệm thu pa lăng ở trạng thái động và trạng thái tĩnh.
  Kết quả kiểm tra được ghi vào lý lịch máy.
  1.3. Phân loại pa lăng.
  1.3.1. Pa lăng được phân loại theo chế độ làm việc theo chỉ dẫn trong bảng 1, 2 và 3.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.