Tiêu chuẩn 4032-1985 xi măng xác định giới hạn bền uốn và nén

 1. TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
  TCVN 4032 : 1985

  Xi măng - Phương pháp xác định giới hạn bền uốn và nén


  Cements - Methods for determination of bending and compressive strength​
  Tiêu-chuẩn-việt-nam-4032-1985-xi-măng-xác-định-giới-hạn-bền-uốn-và-nén.jpg
  Tiêu chuẩn này ban hành để thay thế TCVN 140 : 1964, phần V và TCVN 2232: 1977.
  1. Thiết bị thử
  • Máy trộn vữa xi măng;
  • Chảo hình chỏm cầu và bay
  • Bàn dằn, khâu hình côn tiêu chuẩn, chầy tròn đầm mẫu;
  • Khuôn 40 x 40 x 160mm và nắp khuôn;
  • Bàn rung tạo mẫu;
  • Thiết bị xác định giới hạn bền uốn;
  • Máy nén;
  • Tấm ép;
  • Cân kĩ thuật có độ chính xác tới 0,1g;
  • Đồng hồ bấm giây hoặc đồng hồ cát.
  1.1. Máy trộn vữa xi măng
  Sơ đồ máy trộn, kích thước cơ bản được mô tả ở hình 1
  Khối lượng các chi tiết của máy trộn cho phép khi chế tạo và khi đã hao mòn phải phù hợp với các chỉ số đưa ra ở bảng 1.
  Số vòng quay của đĩa trộn trong một phút phải đạt 8 ± 0,5, số vòng quay của quả lăn trong một phút phải đạt 72 ± 5. Mỗi mẻ trên đĩa trộn phải quay được 20 vòng, sau đó máy phải tự động dừng lại được.
  1.2. Chảo hình chỏm cầu và bay phải đảm bảo theo TCVN 4031: 1985.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.