Tiêu chuẩn 373-2006 đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà

 1. TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM


  TCXDVN 373:2006


  CHỈ DẪN ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ NGUY HIỂM CỦA KẾT CẤU NHÀ


  Guidelines for the evaluation of dangerous levels of building structures​
  Tiêu-chuẩn-xây-dựng-việt-nam-373-2006-chỉ-dẫn-đánh-giá-mức-độ-nguy-hiểm-của-kết-cấu-nhà.jpg
  LỜI NÓI ĐẦU:
  TCXDVN 373 : 2006 “Chỉ dẫn đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà” được Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số20/2006/QĐ-BXD ngày 12 tháng 7 năm 2006.
  1 Phạm vi áp dụng
  1.1 Tiêu chuẩn này áp dụng để đánh giá mức độ nguy hiểm của kết cấu nhà, kết quả đánh giá phục vụ cho việc sửa chữa, cải tạo hoặc tháo dỡ nhằm bảo đảm an toàn sử dụng.
  1.2 Khi đánh giá mức độ nguy hiểm đối với công trình công nghiệp, công cộng, nhà cao tầng có yêu cầu đặc biệt, ngoài việc tuân theo quy định của tiêu chuẩn này, còn phải phù hợp với các tiêu chuẩn liên quan hiện hành của Nhà nước.
  2 Tiêu chuẩn viện dẫn

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.