Tiêu chuẩn 291-2002 nguyên liệu sản xuất thủy tinh xây dựng

 1. TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM


  TCXDVN 291 : 2002


  NGUYÊN LIỆU ĐỂ SẢN XUẤT THỦY TINH XÂY DỰNG - ĐÁ VÔI


  Raw materials for producing of construction glass - limestone​
  Tiêu-chuẩn-xây-dựng-291-2002-nguyên-liệu-sản-xuất-thủy-tinh-xây-dựng.jpg
  1. Phạm vi áp dụng:
  Tiêu chuẩn này áp dụng cho đá vôi dạng cục và dạng bột mịn làm nguyên liệu để sản xuất thủy tinh xây dựng.
  2. Tiêu chuẩn viện dẫn:
  • TCXD 152 - 1986 Cát sử dụng trong công nghiệp thủy tinh - Phương pháp lấy mẫu.
  • TCXD 158 - 1986 Cát sử dụng trong công nghiệp thủy tinh - Phương pháp xác định thành phần cỡ hạt.
  • TCXD 157 - 1998: Xi măng - Phương pháp phân tích hóa học - Phương pháp phân tích hóa học.
  • TCVN 6533 : 1999 - Vật liệu chịu lửa Alumôsilicát - Phương pháp phân tích hóa học.
  3. Yêu cầu kỹ thuật:
  Đá vôi để sản xuất thủy tinh xây dựng được chia làm hai loại: Đá vôi cục (ký hiệu - ĐVC) và đá vôi nghiền (ký hiệu - ĐVN).
  3.1. Các chỉ tiêu kỹ thuật của đá vôi để sản xuất thủy tinh xây dựng được quy định ở bảng 1.

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.