Tiêu chuẩn 199-1997 nhà cao tầng chế tạo bê tông mác 400-600

 1. TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM


  TCXD 199:1997

  NHÀ CAO TẦNG - KĨ THUẬT CHẾ TẠO BÊ TÔNG MÁC 400 - 600


  High rise building - Technical guide for production of concrete grade 400 -600​
  Tiêu-chuẩn-xây-dựng-199-1997-nhà-cao-tầng-chế-tạo-bê-tông-mác-400-600.jpg
  1. Phạm vi áp dụng
  Hướng dẫn kĩ thuật này quy định các bước chọn vật liệu, tính toán thành phần và quy trình chế tạo các sản phẩm bê tông và bê công cốt thép có mác 400- 600.
  2. Chọn vật liệu sử dụng
  2.1. Xi măng : xi măng được dùng là loại xi măng Pooclăng PC40, hoạt tính thử theo Phương pháp nhanh không dưới 500daN/cm2. Các chỉ tiêu cơ lí khác thỏa mãn quy định của TCVN 2682 : 1992.
  2.2. Cốt liệu lớn : Cốt liệu lớn dùng để chế tạo bêtông mác 400- 600 là đá dăm từ gốc granit, đá vôi với cường độ đá gốc không nhỏ hơn 2 lần cường độ bê tông. Khi không biết cường độ đá gốc, đá dăm trước khi sừ dụng cần kiểm tra độ nén dập (theo TCVN 1772 : 1986, điều 3.13) để tính chuyển sang mác đá gốc theo các giá trị trong bảng 1. .

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.