Tiêu chuẩn 186-1996 lò nung clanh ke kiểu quay sai số lắp đặt

 1. TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM


  TCXD 186:1996

  LÒ NUNG CLANH - KE KIỂU QUAY - SAI SỐ LẮP ĐẶT


  Rotary clinker kiln – Installation tolerance​
  Tiêu-chuẩn-xây-dựng-tcxd-186-1996-lò-nung-clanh-ke-kiểu-quay-sai-số-lắp-đặt.jpg
  1. Quy định chung
  1.1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc lắp đặt lò nung clanh - ke kiểu quay có công suất tới 1,5 triệu tấn/năm.
  1.2. Tiêu chuẩn này quy định các sai số lắp đặt lò nung, các dụng cụ và phương pháp đo kiểm đồng thời cho phép sử dụng các số liệu kỹ thuật lắp đặt của nhà máy chế tạo thiết bị.
  2. Yêu cầu kỹ thuật
  2.1. Sai lệch kích thước của bê tông được quy định trong bảng 1

  Các file đính kèm:

  • Bạn cần like bài viết để download nội dung.