Thông tư 12/2016/TT-BXD Quy định hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch

Thảo luận trong 'Tiêu Chuẩn Xây Dựng Việt Nam' bắt đầu bởi admin, 21/2/17.

 1. admin Administrator

  1,815 lượt xem
  Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12;
  Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi Tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt vàquản lý quy hoạch đô thị;
  Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng,
  Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quy hoạch - Kiến trúc;
  Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù.


  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

   

  Các file đính kèm:

  Chỉnh sửa cuối: 29/4/18
  Ks.lampho and trandung123 like this.