Thi công ép cọc bê tông cốt thép khi nào thì dừng

 1. Trong quá trình thi công ép cọc, cọc được coi là ép xong khi thoả mãn 2 điều kiện:


  Chiều dài cọc đã ép vào đất nền trong khoảng Lmin <= Lc <= Lmax


  Trong đó:
  • Lmin , Lmax là chiều dài ngắn nhất và dài nhất của cọc được thiết kế dự báo theo tình hình biến động của nền đất trong khu vực.
  • Lc là chiều dài cọc đã hạ vào trong đất so với cốt thiết kế;

  Lực ép trước khi dừng trong khoảng (Pep) min <= (Pep)KT <= (Pep)max


  Trong đó :
  • (Pep) min là lực ép nhỏ nhất do thiết kế quy định;
  • (Pep)max là lực ép lớn nhất do thiết kế quy định;
  • (Pep)KT là lực ép tại thời điểm kết thúc ép cọc, trị số này được duy trì với vận tốc xuyên không quá 1cm/s trên chiều sâu không ít hơn ba lần đường kính ( hoặc cạnh) cọc.
  Trường hợp không đạt 2 điều kiện trên người thi công phải báo cho chủ công trình và thiết kế để sử lý kịp thời khi cần thiết, làm khảo sát đất bổ sung, làm thí nghiệm kiểm tra để có cơ sở lý luận sử lý.
  ép-cọc-bê-tông-cốt-thép-khi-nào-thì-dừng.jpg
  BUIMINHLUAN thích bài này.