BIEN HOA NEW CITY

Thẩm định hồ sơ xin đầu tư dự án đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng kcn trần đề, sóc trăng

Thảo luận trong 'Thông tin - Tin tức về xây dựng' bắt đầu bởi admin, 17/1/19.

 1. Vừa qua, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 02/BXD-HĐXD gửi Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng về việc góp ý thẩm định hồ sơ xin chủ trương đầu tư Dự án đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.


  3.jpg
  Ảnh minh họa.
  Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 617/BQL- QLĐT ngày 21/11/2018 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng về việc lấy ý kiến hồ sơ xin chủ trương đầu tư Dự án đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.
  Theo Bộ Xây dựng, về sự phù hợp của dự án với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành: Khu công nghiệp Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng với quy mô dự kiến 160 ha đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý điều chỉnh quy hoạch tại Văn bản số 1153/TTg-CN ngày 05/9/2018 về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020.
  Để đảm bảo đủ tính pháp lý, đề nghị Ban Quản lý các khu công nghiệp thực hiện các thủ tục bổ sung dự án vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 làm cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư.
  Theo tài liệu gửi kèm có đề cập về sự phù hợp của khu công nghiệp Trần Đề với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của địa phương.
  Tại Quyết định số 2798/QĐ-UBND ngày 23/10/2018, UBND tỉnh Sóc Trăng đã phê duyệt điều chỉnh, mở rộng quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.
  Về đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án: Dự án đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Trần Đề là dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ. Theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014, nhà đầu tư cần lập hồ sơ dự án đầu tư theo quy định tại Khoản 1, Điều 34 để làm cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư. Nội dung đề xuất dự án đầu tư do Cty CP Bê tông Hà Thanh gửi kèm có các nội dung cơ bản thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 34 Luật Đầu tư năm 2014.
  Ngoài ra, trong tài liệu gửi kèm có Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án cũng do Cty CP Bê tông Hà Thanh lập, tuy nhiên việc lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án khi chưa được giao làm cơ quan lập là không đúng với quy định hiện hành. Để đảm bảo đủ tính pháp lý, đề nghị Ban Quản lý các khu công nghiệp báo cáo UBND tỉnh Sóc Trăng có ý kiến chỉ đạo đối với nội dung này.
  Phương án thiết kế sơ bộ trong Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án gồm bản vẽ tổng mặt bằng dự án và các bản vẽ hệ thống hạ tầng kỹ thuật bao gồm: San lấp mặt bằng, đường giao thông, cầu cảng, thoát nước mưa, cấp nước, cấp điện, thoát nước thải và vệ sinh môi trường, thông tin liên lạc. Tuy nhiên, trong phần thiết kế còn thiếu bản vẽ mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng trạm xử lý nước thải công suất 4.500m3/ng.đ, đề nghị Ban Quản lý các khu công nghiệp yêu cầu đơn vị lập hồ sơ bổ sung các bản vẽ của công trình này.
  Như vậy, nhà đầu tư cần rà soát đảm bảo dự án phù hợp với quy hoạch, lưu ý cao độ san nền tối thiểu là +2.65 như đồ án quy hoạch, đồng thời bổ sung các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho các hạng mục hạ tầng kỹ thuật của dự án.
  Quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp Trần Đề đã được UBND tỉnh Sóc Trăng phê duyệt tại Quyết định số 2798/QĐ-UBND ngày 23/10/2018, theo đó tại Khoản 4.1 Cơ cấu sử dụng đất của khu công nghiệp có xác định đất cho khu nhà ở công nhân là 4,23 ha (chiếm tỷ lệ 2,62% diện tích khu công nghiệp).
  Tuy nhiên, tại Khoản I Điều 29 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp và khu kinh tế thì “Trong khu công nghiệp, khu chế xuất không cho phép dân cư sinh sống”, do đó đề nghị Ban Quản lý các khu công nghiệp báo cáo nội dung này với UBND tỉnh Sóc Trăng để triển khai dự án theo đúng quy định của pháp luật.
  Diện tích sau khi điều chỉnh, mở rộng quy hoạch của khu công nghiệp là 161,46ha, do đó khu công nghiệp được tiến hành lập ngay quy hoạch chi tiết xây dựng để làm cơ sở lập dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật theo hướng dẫn tại Khoản 4 Điều 17 Thông tư 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù.
  Ngoài ra, theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2014 thì dự án thuộc đối tượng phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường, để làm cơ sở xem xét, quyết định chủ trương đầu tư xây dựng.
  Trong đề xuất dự án đã có Báo cáo đánh giá tác động môi trường sơ bộ, tuy nhiên để đảm bảo đủ cơ sở pháp lý, đề nghị Ban Quản lý các khu công nghiệp hướng dẫn nhà đầu tư liên hệ với cơ quan quản lý chuyên ngành về môi trường để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục về bảo vệ môi trường theo quy định.
  Trong hồ sơ đề xuất, các ngành nghề chủ yếu dự kiến thu hút đầu tư vào khu công nghiệp gồm: Công nghiệp chế biến thực phẩm, công nghiệp phụ trợ đánh bắt thủy sản, sản xuất vật liệu xây dựng và sửa chữa tàu thuyền, các ngành nghề này làm phát sinh nhiều nước thải công nghiệp và chất thải rắn công nghiệp.
  Vì vậy, đề nghị nhà đầu tư nghiên cứu thêm về các giải pháp thu gom, xử lý nước thải và chất thải rắn công nghiệp để đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường cho khu công nghiệp cũng như cho khu vực.
  Việc đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp là dự án kinh doanh bắt động sản nên lưu ý nhà đầu tư cần đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư kinh doanh bất động sản và đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật để được Nhà nước giao đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đất đai.
  Khu công nghiệp dự kiến thu hút khoảng 14.500 lao động đến làm việc, do vậy nhà đầu tư phải báo cáo cơ quan đăng ký đầu tư phương án giải quyết nhà ở, công trình xã hội, văn hóa, thể thao cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp và khu kinh tế.
  Ánh Dương/báo xây dựng
  HO TRAM PEARL
  GRAND CENTER QUY NHON

CHIA SẺ TRANG NÀY

SAIGON GARDEN RIVERSIDE