1. admin Administrator

  2,737 lượt xem

  TCXDVN 239:2006


  Bê tông nặng – Chỉ dẫn đánh giá cường độ trên kết cấu công trình  [​IMG]

  [​IMG]


  [​IMG]
   

  Các file đính kèm:

  Chỉnh sửa cuối: 6/7/18
  Ks.lampho and trandung123 like this.