1. admin Administrator

  1,875 lượt xem

  TCXD 232:1999


  Hệ thống thông gió, điều hoà không khí và cấp lạnh. Chế tạo lắp đặt và nghiệm thu.  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]
   

  Các file đính kèm:

  Chỉnh sửa cuối: 6/7/18
  Ks.lampho and trandung123 like this.