1. admin Administrator

  3,847 lượt xem

  TCVN 9489: 2012


  (ASTM C 1383-04)

  Bê tông – Xác định chiều dày của kết cấu dạng bản bằng phương pháp phản xạ xung va đập  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]
   

  Các file đính kèm:

  Chỉnh sửa cuối: 6/7/18
  Ks.lampho and trandung123 like this.