1. admin Administrator

  3,742 lượt xem

  TIÊU CHUẨN QUỐC GIA


  TCVN 4506 : 2012


  NƯỚC CHO BÊ TÔNGVỮA - YÊU CẦU KỸ THUẬT


  Water for concrete and mortar - Technical speccification

  Lời nói đầu


  TCVN 4506:2012 thay thế TCVN 4506:1987.

  TCVN 4506:2012 chuyển đổi từ TCXDVN 302:2004 thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩnQuy chuẩn kỹ thuật và điểm b khoản 2 Điều 7 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

  TCVN 4506:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng biên soạn, Bộ Xây dựng đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.


  NƯỚC CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA - YÊU CẦU KỸ THUẬT

  Water for concrete and mortar - Technical speccification

  1. Phạm vi áp dụng

  Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với nước dùng để trộn bê tông, trộn vữa, rửa cốt liệu và bảo dưỡng bê tông.

  2. Tài liệu viện dẫn

  Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

  TCVN 4506:1998, Nước thải. Phương pháp xác định hàm lượng cặn.

  TCVN 6017:1995 (ISO 9597:1989), Xi măng. Phương pháp thử. Xác định thời gian đông kết và độ ổn định.

  TCVN 6186:1996 (ISO 8467:1993), Chất lượng nước. Xác định chỉ số Pemanganat.

  TCVN 6194:1996 (ISO 9297:1989), Chất lượng nước. Xác định clorua. Chuẩn độ bạc nitrat với chỉ thị cromat (phương pháp Mo).

  TCVN 6196-3:2000 (ISO 9964-3:1993), Chất lượng nước. Xác định natri và kali. Phần 3: Xác định natri và kali bằng đo phổ phát xạ ngọn lửa.

  TCVN 6200:1996 (ISO 9280:1990), Chất lượng nước. Xác định sunfat. Phương pháp trọng lượng sử dụng bari clorua.

  TCVN 6492:2001 (ISO 10523:2008), Chất lượng nước. Xác định pH.

  TCVN 6663-1:2011 (ISO 5667-1:2006), Chất lượng nước. Lấy mẫu. Phần 1: Hướng dẫn lập chương trình lấy mẫu và Kỹ thuật lấy mẫu.

  TCVN 6663-3:2008 (ISO 5667-3:2003), Chất lượng nước. Lấy mẫu. Phần 3: Hướng dẫn bảo quản và xử lý mẫu.

  ISO 679:2009, Cement. Test methods. Determination of strength.

  3. Thuật ngữ và định nghĩa

  Trong tiêu chuẩn này, sử dụng thuật ngữ và định nghĩa sau:

  3.1. Nước trộn bê tông và vữa (Water for mixing concrete and mortar)

  Nước không có hàm lượng tạp chất vượt quá giới hạn cho phép làm ảnh hưởng tới quá trình đông kết của bê tông và vữa cũng như làm giảm độ bền lâu của kết cấu bê tông và vữa trong quá trình sử dụng, thỏa mãn các yêu cầu của tiêu chuẩn này.

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]
   

  Các file đính kèm:

  Chỉnh sửa cuối: 6/7/18
  Ks.lampho and trandung123 like this.
 2. tonthepbinhduong

  tonthepbinhduong New Member

  Sao ko có gì vậy bác
   
 3. duyduc6868

  duyduc6868 New Member

  không có gì thì càng nhàn chứ sao thế mà còn phải hỏi
   
 4. congtoac2012

  congtoac2012 New Member

  bài viết của bác chưa cụ thể lắm mình đã từng học về nghề xây dụng mình biết