1. admin Administrator

  1,350 lượt xem

  TCVN 3120:1993


  Bê tông nặng. Phương pháp xác định cường độ chịu nén khi bửa  [​IMG]

  [​IMG]

   
  Chỉnh sửa cuối: 6/7/18
  Ks.lampho and trandung123 like this.