1. admin Administrator

  1,116 lượt xem

  TCVN 3115:1993


  Bê tông nặng. Phương pháp xác định khối lượng thể tích  [​IMG]

  [​IMG]


  [​IMG]
   
  Chỉnh sửa cuối: 6/7/18
  Ks.lampho and trandung123 like this.