1. admin Administrator

  2,315 lượt xem

  TCVN 3110:79


  Hỗn hợp bê tông nặng. Phương pháp phân tích thành phần  [​IMG]

  [​IMG]


  [​IMG]
   

  Các file đính kèm:

  Chỉnh sửa cuối: 6/7/18
  Ks.lampho and trandung123 like this.