1. admin Administrator

  1,445 lượt xem

  TCVN 3106:1993


  Hỗn hợp bê tông nặngphương pháp thử độ sụt



  [​IMG]

  [​IMG]

   

  Các file đính kèm:

  Chỉnh sửa cuối: 6/7/18
  Ks.lampho and trandung123 like this.