Sự khác biệt giữa bê tông siêu nhỏ và bê tông bọt

 1. Bê tông siêu nhỏ


  Bê tông siêu nhỏ là sàn bê tông đánh bóng cơ bản có thể được sử dụng trong dân dụng và thương mại. Bê tông siêu nhỏ có bề mặt dày hơn một chút so với xi măng siêu nhỏ ở mức 2-3 mm. Giống như Xi măng siêu nhỏ, bạn có thể áp dụng Bê tông siêu nhỏ cho các bề mặt bên trong và bên ngoài, không cần phải nối hoặc phá vỡ. Nó có thể được áp dụng trên các vật liệu hiện có và giảm thời gian cần thiết cho ứng dụng và bảo trì.
  Sự-khác-biệt-giữa-bê-tông-siêu-nhỏ-và-bê-tông-bọt.jpg

  Các ứng dụng Bê tông siêu nhỏ


  Đối với việc sửa chữa các phần tử bê tông cốt thép bị hư hỏng như dầm, cột, tường, v.v., nơi hạn chế không gian và không thể nén được. Ngoài ra, việc bọc các cột bê tông để tăng khả năng chịu tải của nó
  Sự-khác-biệt-giữa-bê-tông-siêu-nhỏ-và-bê-tông-bọt-1.jpg
  Sự-khác-biệt-giữa-bê-tông-siêu-nhỏ-và-bê-tông-bọt-2.jpg

  Bê tông bọt


  Bê tông bọt, còn được gọi là bê tông tế bào nhẹ (LCC), bê tông tế bào mật độ thấp (LDCC), bê tông không khí, bê tông bọt, bọt, bê tông nhẹ hoặc bê tông giảm mật độ, được định nghĩa là bùn xi măng, với tối thiểu 20% (trên mỗi thể tích) bọt dính vào vữa nhựa. Vì hầu hết không có cốt liệu thô được sử dụng để sản xuất bê tông bọt, thuật ngữ chính xác sẽ được gọi là vữa thay vì bê tông; nó cũng có thể được gọi là xi măng xốp. Mật độ của bê tông bọt thường thay đổi từ 400 kg / m³ đến 1600 kg / m³. Mật độ thường được kiểm soát bằng cách thay thế hoàn toàn hoặc một phần của cốt liệu mịn bằng bọt.
  Sự-khác-biệt-giữa-bê-tông-siêu-nhỏ-và-bê-tông-bọt-3.jpg

  Các ứng dụng Bê tông bọt


  Một vài ứng dụng của bê tông bọt là:
  1. Cầu / kè
  2. Đường ống
  3. Rãnh chôn lấp
  4. Khối đúc sẵn
  5. Tấm tường đúc sẵn
  6. Tường đúc tại chỗ
  7. Đặt bù cách điện
  8. Sàn cách nhiệt
  9. Tấm lợp cách nhiệt
  10. Làm đầy phần trũng
  11. Phục hồi rãnh
  12. Cơ sở phụ trên đường cao tốc
  13. Làm đầy các khối rỗng
  14. Tấm cách nhiệt đúc sẵn
  Sự-khác-biệt-giữa-bê-tông-siêu-nhỏ-và-bê-tông-bọt-4.jpg
  Sự-khác-biệt-giữa-bê-tông-siêu-nhỏ-và-bê-tông-bọt-5.jpg
  Sự-khác-biệt-giữa-bê-tông-siêu-nhỏ-và-bê-tông-bọt-6.jpg
  Sự-khác-biệt-giữa-bê-tông-siêu-nhỏ-và-bê-tông-bọt-7.jpg