Sử dụng lệnh scale trong autocad

 1. Sử dụng lệnh scale trong autocad


  Bạn có thể thay đổi kích thước của một đối tượng trong AutoCAD. Để giải thích lệnh Scale, tôi sẽ sử dụng block cửa sổ đơn giản (như hình bên dưới) có kích thước 10 đơn vị dọc theo trục X và 15 đơn vị dọc theo trục Y.
  Sử-dụng-lệnh-scale-trong-autocad.jpg
  1. Chọn công cụ Scale từ bảng Modify của tab Home hoặc sử dụng lệnh tắt SC.Sử-dụng-lệnh-scale-trong-autocad-1.jpg
  2. Select objects: chọn bản vẽ cửa sổ > Enter.
  3. Base point: chọn điểm gốc. Điểm gốc sẽ vẫn cố định khi đối tượng được scale, trong trường hợp này, tôi đang sử dụng góc dưới bên trái của cửa sổ làm điểm gốc.
  4. Scale Factor: Dòng lệnh bây giờ sẽ nhắc bạn xác định hệ số tỷ lệ. Yếu tố tỷ lệ này thực sự xác định kích thước cuối cùng của cửa sổ của bạn.
   • Hệ số tỷ lệ từ 0 đến 1: sẽ làm giảm kích thước của đối tượng của bạn (trong trường hợp này là cửa sổ). Ví dụ: hệ số tỷ lệ 0,5 sẽ giảm kích thước tổng thể bản vẽ của bạn xuống một nửa kích thước ban đầu và hệ số tỷ lệ 0,25 sẽ giảm kích thước của đối tượng xuống còn 1/4 kích thước ban đầu.
   • Hệ số tỷ lệ lớn hơn 1: sẽ tăng kích thước của bản vẽ. Ví dụ: hệ số tỷ lệ là 2 sẽ tăng kích thước lên gấp đôi giá trị ban đầu của nó và hệ số tỷ lệ là 3 sẽ tăng kích thước lên ba lần.
  5. Nhập hệ số tỷ lệ và nhấn enter. Trong trường hợp này, tôi đang sử dụng hệ số tỷ lệ là 2, kích thước cuối cùng của đối tượng sẽ trở thành 20 đơn vị dọc theo trục X và 30 đơn vị dọc theo trục Y.
  6. Copy: Nếu bạn muốn giữ đối tượng ban đầu ngay cả sau khi thay đổi tỷ lệ, hãy nhấp vào tùy chọn “Copy” từ dòng lệnh khi được nhắc về hệ số tỷ lệ.
  dự án richmond quy nhon
  blog xây dựng
 2. hoangnhauyen
  sử dụng lệnh scale
 3. kstuankiet
  lệnh scale trong autocad
 4. nhauyen
 5. xaydungduclinh
  sử dụng lệnh scale trong autocad
 6. hoaiphuong0703
  hướng dẫn autocad