Quy trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng

 1. Quy trình các bước thực hiện dự án đầu tư xây dựng chi tiết, đầy đủ nhất cho bạn nào cần. Quy trình thực hiện theo điều 6 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
  Quy trình pháp lý của một dự án đầu tư xây dựng bao gồm 2 giai đoạn chính : chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư.
  Trong đó,
  Giai đoạn chuẩn bị đầu tư gồm :
  • Quy trình xin chủ trương đầu tư
  • Quy trình quy hoạch
  • Quy trình giao đất, thuê đất, giải phóng mặt bằng
  Giai đoạn thực hiện đầu tư xây dựng gồm :
  • Khảo sát xây dựng
  • Đầu tư xây dựng
  • Thi công xây dựng và kết thúc dự án
  Quy-trình-thực-hiện-dự-án-đầu-tư-xây-dựng.jpg

  Quy trình các bước thực hiện dự án đầu tư xây dựng


  Giai đoạn chuẩn bị đầu tư


  Quy trình xin chủ trương đầu tư
  Bước 1 :
  • Nghiên cứu quy mô đầu tư.
  • Thăm dò thị trường.
  • Tìm kiếm khu đất.
  • Tìm kiếm thông tin về thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất.
  • Lên phương án đầu tư và thỏa thuận địa điểm quy hoạch.
  Bước 2 : Xin chủ trương đầu tư và chờ đợi văn bản chấp thuận đầu tư của UBND tỉnh, thành phố.
  Quy-trình-thực-hiện-dự-án-đầu-tư-xây-dựng-1.jpg
  Quy trình quy hoạch
  Đối với dự án chưa quy hoạch
  • Xin cấp giấy phép quy hoạch.
  • Lập bản quy hoạch chi tiết 1/2000.
  • Dự án đã quy hoạch 1/2000.
  • Thỏa thuận quy hoạch kiến trúc.
  • Lập quy hoạch chi tiết 1/500.
  Đối với dự án đã quy hoạch 1/500
  • Làm thủ tục xin cấp chứng chỉ quy hoạch.
  • Thẩm định quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500, quy hoạch tổng mặt bằng và phương án thiết kế sơ bộ.
  • Phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500, quy hoạch tổng mặt bằng và phương án thiết kế sơ bộ.
  Quy-trình-thực-hiện-dự-án-đầu-tư-xây-dựng-2.jpg
  Quy trình giao đất, thuê đất, giải phóng mặt bằng
  Thực hiện theo thứ tự sau :
  • Lập hồ sơ xin giao đất, thuê đất.
  • Chờ cơ quan chức năng có thẩm quyền chấp thuận địa điểm đầu tư.
  • Lên phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ tái định cư.
  • Tiến hành thu hồi đất.
  • Thành lập hội đồng bồi thường của dự án.
  • Lên phương án bồi thường và tiến hành bồi thường, hỗ trợ tái định cư.
  Quy-trình-thực-hiện-dự-án-đầu-tư-xây-dựng-3.jpg

  Giai đoạn thực hiện đầu tư xây dựng


  Khảo sát xây dựng
  Bước 1 :
  • Khảo sát sơ bộ phục vụ báo cáo đầu tư.
  • Khảo sát chi tiết phục vụ lập thiết kế.
  Bước 2 :
  • Lập và phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng.
  • Lựa chọn nhà thầu khảo sát xây dựng.
  • Lập và phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng.
  • Tiến hành thực hiện khảo sát xây dựng.
  • Giám sát công tác khảo sát xây dựng.
  • Khảo sát bổ sung (nếu có).
  • Nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng.
  • Lưu trữ kết quả khảo sát xây dựng.
  Quy-trình-thực-hiện-dự-án-đầu-tư-xây-dựng-4.jpg
  Đầu tư xây dựng
  Bước 1 : Xác định phương án kiến trúc
  Bước 2 :
  • Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, khả thi.
  • Báo cáo kinh tế kỹ thuật đối với công trình 15 tỷ.
  • Đánh giá tác động môi trường, phòng cháy chữa cháy, điện nước, chiều cao tĩnh không, kiến trúc, quy hoạch.
  • Lấy ý kiến về thiết kế cơ sở.
  Bước 3 : Duyệt dự án đầu tư xây dựng
  Bước 4 : Cấp phép xây dựng
  Bước 5 : Đấu thầu xây dựng
  Bước 6 :
  • Lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế, quản lý dự án.
  • Lựa chọn nhà thầu khảo sát xây dựng.
  Bước 7 : Thiết kế xây dựng
  • Thiết kế kỹ thuật
  • Thiết kế bản vẽ thi công
  Bước 8 :Lựa chọn nhà thầu, đơn vị thiết kế, lập thiết kế, thẩm định, thẩm tra, phê duyệt, thay đổi (nếu có), nghiệm thu,…
  Quy-trình-thực-hiện-dự-án-đầu-tư-xây-dựng-5.jpg

  Thi công xây dựng và kết thúc dự án


  Bước 1 :
  • Lựa chọn nhà thầu thi công.
  • Lựa chọn nhà thầu giám sát.
  Bước 2 :Tiến hành thi công xây dựng công trình.
  Bước 3 : Nghiệm thu.
  Bước 4 : Hoàn công.
  Bước 5 : Kiểm toán, quyết toán.
  Bước 6 : Chứng nhận sở hữu công trình.
  Bước 7 : Bảo hành và đưa công trình xây dựng vào sử dụng.
  Quy-trình-thực-hiện-dự-án-đầu-tư-xây-dựng-6.jpg
  Lưu ý quan trọng
  Trên thực tế, các bước thực hiện dự án đầu tư xây dựng vừa nêu có thể được tiến hành đồng thời hoặc thực hiện trước một số công đoạn. Đối với mỗi dự án khác nhau sẽ có những bước thực hiện khác nhau, công việc khác nhau. Với những khu vực khác nhau có thể sẽ có những quy định, văn bản pháp luật khác nhau, từ đó sẽ có những trình tự thực hiện dự án khác nhau (hiếm gặp).