1. minhvuong01 Member

  197 lượt xem
  Mỗi một công trình trước khi bắt đầu vào khởi công cần phải xin phép xây dựng. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, đơn vị thẩm định hồ sơ sẽ xem xét hồ sơ và kiểm tra thực địa. Cơ quan cấp giấy phép xây dựng sẽ xác định các tài liệu còn thiếu theo quy định hoặc không đúng theo thực tế để thông báo một lần bằng văn bản bổ sung cho chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ nhanh nhất.

  Nếu trong hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu thì cơ quan nhà cấp phép thông báo bằng văn bản hướng dẫn cụ thể cho chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Nếu sau hai lần bổ sung mà hồ sơ vẫn chưa đáp ứng được các điều kiện theo quy định thì cơ quan cấp phép có quyền không xem xét việc cấp giấy phép xây dựng và thông báo cho chủ đầu tư. Căn cứ vào tính chất, quy mô, từng loại công trình và địa điểm xây dựng công trình mà trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mà cơ quan cấp phép xây dựng đối chiếu với các điều kiện được cấp phép để gửi văn bản lấy ý kiến của cơ quan nhà nước về những vấn đề liên quan đến công trình xây dựng.

  [​IMG]
  Quy định về thời gian cấp giấy phép thi công xây dựng​

  Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng căn cứ theo các điều kiện được cấp giấy phép và quy định hiện hành để quyết định việc cấp giấy phép xây dựng hay không. Quy định về thời gian cấp giấy phép xây dựng: Trước khi thi công xây dựng, đối với trường hợp cấp giấy phép xây dựng mới và bao gồm luôn giấy phép xây dựng tạm, giấy phép di dời, giấy phép xây dựng điều chỉnh, thời gian không quá 20 ngày đối với công trình, 15 ngày đối với các nhà ở riêng lẻ tại đô thị, 10 ngày đối với nhà ở nông thôn kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Đối với trường hợp cấp lại hoặc gia hạn giấy phép xây dựng thì không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

  Đến thời hạn nói trên mà cơ quan nhà nước chưa có giấy phép thì cần phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết lý do và đồng thời báo cáo cho cấp thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét và có chỉ đạo thực hiện, nhưng không được quá 10 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn.

  Nhận kết quả và nộp lệ phí: Chủ đầu tư tới nơi tiếp nhận hồ sơ theo thời gian ghi trong giấy biên nhận để nhận kết quả và nộp lệ phí theo quy định khi nộp hồ sơ. Chủ đầu tư nhận giấy phép xây dựng kèm theo hồ sơ thiết kế có đóng dấu của cơ quan cấp giấy phép xây dựng hoặc văn bản trả lời (đối với trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng).
   
  Last edited by a moderator: 31/10/17